ארגון מגדלי הפירות כואב את לכתו בטרם עת של חברנו אפי ניצן.

אפי חבר קיבוץ גרופית שימש בעבר חבר במזכירות הארגון ופעיל מרכזי בענף התמרים. תנחומינו לרעייתו ליבי, ילדיו ומשפחתו, לבית גרופית, לעמיתיו בענף התמרים ובית אריזה ערדום