אנרגיה ירוקה תיוצר ב"שטחים האבודים" בעוטף עזה

במועצה האזורית אשכול מתכוונים לנצל שטחים חקלאיים בלתי מנוצלים הסמוכים לגבול עם רצועת עזה לטובת ייצור חשמל ירוק בהיקפים גדולים. במקביל, משרד האנרגיה הוציא קול קורא למענקים לאנרגיה מקיימת ליישובים באזור

השדות שאי אפשר לגדל בהם גידולים חקלאיים בעוטף עזה - ייצרו אנרגיה ירוקה: במועצה באזורית אשכול מתכננים לנצל את "השטחים האבודים" שבצמוד לגדר הגבול עם רצועת עזה, שכבר לא ניתן לעבד עבור חקלאות, להקמת שדות סולאריים.

ראש המועצה האזורית אשכול, גדי ירקוני, הציג לאחרונה לבכירי משרד התשתיות והאנרגיה תוכנית ראשונית לפרויקט לאומי בתמיכת המדינה להקמת שדות סולאריים לאורך רצועת הגבול.

הכוונה לנצל שטחים בלתי מנוצלים כיום בקו הגבול לטובת ייצור חשמל בהיקפים ניכרים, בשטחים שממילא קיים קושי כיום לעבד אותם. מטעמים ביטחוניים הרעיון נבדק גם מול גורמי צבא בכירים בגזרה, שברכו על הרעיון ונתנו אישור וברכת דרך לקידומו. "מצאנו את הנוסחה המתאימה שמשלבת ניצול מקסימלי של מרחביה לטובת אנרגיה מתחדשת והפחתת פליטות גזי חממה. זאת, לצד יצירת מקורות הכנסה כלכליים בתחום זה", הסביר ראש המועצה גדי ירקוני. כיום יש כ-25 אלף דונם ברוטו ב"שטחים האבודים". מדובר ברצועת שטחים לאורך כמה מאות מטרים גבול במשולש הגבולות ישראל-עזה-מצרים. 

שדות סולאריים

שדות סולאריים