אבוקדו - תמונת מצב 2021

אבוקדו - תמונת מצב 2021

מוגש ע"י ראובן דור, יו"ר שולחן מגדלי אבוקדו במועצת הצמחים

מצורפת מצגת בקובץ PDF

אבוקדו

אבוקדו