רשימת ענפים בתקנות שעת חירום - ענף החקלאות

EYAL.jpg

הרשימה מצורפת

נערכים לחירום

נערכים לחירום