פגישת ראשי הארגונים החקלאיים עם שר החקלאות ופיתוח הכפר

״עלינו לפעול יחד כדי להבטיח את עתיד החקלאות והמרחב הכפרי לאורך השנים הבאות"

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח״כ אלון שוסטר נפגש השבוע עם ראשי התנועות והארגונים החקלאיים בכדי להעלות את הנושאים העומדים ותלויים על סדר היום של המרחב הכפרי. 
הפגישה הייתה פגישה מקצועית ונכח בה גם מנכ״ל המשרד הנכנס, נחום איצקוביץ׳. 
במהלך הפגישה הציג מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח את כלל הנושאים שיש לקדם במרחב הכפרי- לרבות קידום הפיצוי בגין משבר הקורונה לענף התבלינים והפרחים, שימור התכנון בענף ההטלה והחלב, סוגיית העובדים הזרים, הייבוא שמשמעותו פגיעה בחקלאות המקומית ועוד.
בתחום הקרקעות העלה יפרח את חשיבות שימור משטר הנחלות שמשמעותו חיזוק הדור הממשיך בחקלאות, שימור קרקע חקלאית והגנה מפני הותמ״לים וחיזוק מעמד משרד החקלאות במנהל התכנון ובמועצת רשות מקרקעי ישראל. 
 
מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח סיכם את הפגישה: ״אני מברך את שר החקלאות, אלון שוסטר על פועלו לחיזוק החקלאות לטווח הארוך. שיתוף הפעולה בין משרד החקלאות לבין התנועות והארגונים מהווה מכפיל כוח בקידום המרחב הכפרי והחקלאות כולה. עלינו לפעול בקדנציה במספר נושאים מצומצמים וזאת כדי להבטיח את עתיד החקלאות והמרחב הכפרי לאורך השנים הבאות״.

פגישת ראשי הארגונים

פגישת ראשי הארגונים

צילום תנועת המושבים