עובדים תאילנדים אשר סיימו 66 חודשי עבודה אינם חוקיים יותר בישראל ועליהם לעזוב את ישראל.

משרד החקלאות הגיע לסיכום עם רשות האוכלוסין וההגירה לאפשר ארכה של 45 ימים נוספים לטובת התארגנות

לאור פניות רבות שהגיעו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר פעולות האכיפה להוצאת עובדים זרים בחקלאות שתקופת שהותם בישראל הסתיימה, נענתה רשות האוכלוסין וההגירה לפניית המשרד, ותעניק ארכה נוספת של עד 45 יום ליציאתם של כלל העובדים הזרים אשר סיימו את תקופת שהותם בישראל. בסיום התקופה תתבצע אכיפה כנגד המעסיקים בגין העסקה לא חוקית וכן, יינתנו קנסות ואף יבוצעו מעצרים במידת הצורך.

ברשות האוכלוסין וההגירה הבינו את הקושי של החקלאים למצוא עובדים למשקיהם, הן בשל מיקומם הפיזי של המתפרנסים מחקלאות, שפזורים בפריפריה, והן לאור העובדה שאין תחליף לעובדים הזרים בחקלאות, כיוון שישראליים אינם מעוניינים לעבוד בחקלאות.

עזיבת העובדים הזרים אשר אשרתם פגה חשובה, מאחר שמכסות העובדים הזרים קרובה מאוד למיצוי ואי יציאת העובדים שסיימו את תקופת העסקתם בישראל, תגרור את סגירת השמים, ותביא למצב שבו עובדים חדשים לא יכולים להיכנס.

חשוב להדגיש כי באחריות המעסיק ובעזרת הלשכות הפרטיות, למצוא לעובד מקום בטיסות השונות מישראל לתאילנד המתקיימות מידי שבוע, או באמצעות טיסות החילוץ המרוכזות על ידי שגרירות תאילנד.

ד"ר נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לאור הנחיות רשות האוכלוסין וההגירה. אנו מודים לצוות המקצועי ברשות על הבנת החשיבות, והרצון לעזור, לחקלאות ולחקלאי ישראל".

עובד תאילנדי

עובד תאילנדי