מקדמים את החדשנות בחקלאות

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, ביקר השבוע ב'מכון שמיר למחקר' בקצרין ברמת הגולן ונפגש עם יאיר גולן, מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות במכון ועם החוקרים במקום.

מכון שמיר מהווה עוגן אקדמי אזורי ועוסק בין השאר, בפיתוח חידושים טכנולוגיים עדכניים בתחום האגרו-טק ומתמקצע בפיתוח החקלאות בגולן בפרט, בהתאם היתרונות היחסיים של האקלים 

והקרקע בגולן. במסגרת הביקור דנו השניים בקידום שיתופי פעולה בין ארגון מגדלי הפירות ומכון שמיר למען קידום החקלאים והחקלאות כאחד ובקרוב יקיימו סיור מורחב עם מזכירות ארגון מגדלי הפירות במכון ובחלקות המודל. 
בלחסן התרשם ממגוון המחקרים המתבצעים במכון ואמר, כי מינוף היכולות המחקריות לפיתוח טכנולוגיה מתקדמת וידע חקלאי, הינם נדבך חשוב ביותר להתפתחות חקלאות איכותית ויעילה, אשר תאפשר את בטחון המזון בישראל ושימור החקלאות לעתיד, במיוחד בתקופה זו, בה החקלאות בארץ נתונה תחת איומים של ייבוא ההולך ומתרחב ומכסות מים קטנות יותר לחקלאות, בעיה בידיים עובדת לחקלאות ועוד. בסיום הביקור ברך בלחסן את גולן וצוות החוקרים על העשייה הרבה למינוף המחקר והפיתוח לטובת החקלאות בארץ.

ירון בלחסן מנכל ארגון מגדלי הפירות בישראל, יאיר גולן מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר בגולן

ירון בלחסן ויאיר גולן 
צילום: ארגון מגדלי הפירות