מובלעת צופר הוחזרה לירדן; הממשלה מעכבת את הסיוע לחקלאים

העבודות להכשרת האדמות החלופיות במקום שטחי מובלעת צופר שהוחזרה לירדנים נמשכות

אך העברת התקציב הממשלתי שהובטח להקמת חממות חדשות ומבנים חקלאיים מתעכבת. ''עדיין לא התאוששנו מטראומת הפינוי, וחקלאי צופר נותרו ללא קרקעות וללא פרנסה לעונה הקרובה''

עונת הגידול החדשה בסכנה, ועשרות משפחות עלולות להיוותר ללא פרנסה: עונת השתילה בחממות החקלאיות בערבה התיכונה תפתח בעוד שבועיים, עם תום 'תקופת החיץ' בין עונות הגידול - אך חקלאי מושב צופר לא יוכלו להתחיל את העונה הקרובה וצפויים לספוג הפסדי ענק.

בתום תקופה של 25 שנים במהלכן הוחכרו השטחים במובלעת צופר למדינת ישראל, החליטה ירדן שלא לחדש את את הסכם החכירה והשטחים הוחזרו לשליטתה בחודש מאי האחרון.

מובלעת צופר הייתה בשליטת ישראל עד להסכם השלום עם ירדן שנחתם באוקטובר 1994, במסגרתו הועברה לריבונות ירדנית והוחכרה למדינת ישראל למשך 25 שנה, עד לשנת 2019.

המובלעת שחקלאי צופר עיבדו בפועל במשך כ-39 שנים, כללה 4,500 דונם, שמתוכם 1,500 דונמים מעובדים כשטח חקלאי, בתי רשת חקלאיים וחממות ובהם גידולים של חקלאים מהמושב. בפועל המובלעת הייתה שטח מפורז שאיפשר לחקלאים לשהות בו משעות הבוקר ועד רדת החשיכה ולעבד בו את הגידולים.

פינוי מובלעת צופר בשטח ירדן,

פינוי מובלעת צופר בשטח ירדן, 
Image by Ryan McGuire from Pixabay