להערות הציבור-נוהל תמיכה בעובדים בחקלאות בשנת 2023 במשקים חקלאיים שבמועצות האזורית בעוטף עזה לאור מלחמת "חרבות ברזל"

יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה שכללה ירי טילים מסיבי לעבר מדינת ישראל וכן חדירות מחבלים ליישובים ישראלים – רובם ביישובי העוטף, וגבתה מספר קורבנות רב. בעקבות המתקפה הרצחנית הוכרז על מצב מיוחד בעורף, בהתאם לסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. המצב הביטחוני ביישובי העוטף הביא, בין היתר, לנטישה של עובדים ישראלים וזרים את משקי החקלאות, נוכח חשש ממשי לחייהם, באופן העלול לסכל את המשך יכולתם לשמור על רציפות תפקודית.
נוהל זה נועד לסייע  למעסיקים בענף החקלאות במועצות האזוריות באזור העוטף המפורטות בנוהל לשמור על רציפותם התפקודית ולחזק את מעגל העוסקים בחקלאות, באמצעות שמירה על היקף ההעסקה הקיים של העובדים במשקים החקלאים, לטובת הבטחת הייצור החקלאי ואספקת תוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי.

יש לשלוח את ההערות ציבור למייל  innas@moag.gov.il עד יום ראשון, 22.10.2023 ב-08:00.