כניסת מזיקים וחיסול ענפים: התכנית של משרד האוצר מאיימת לכרות את ענף החקלאות

חוק ההסדרים שמתגבש צפוי לעבור ללא הליך בקרה ראוי, וכולל בתוכו סכנות סביבתיות שישפיעו על כולנו.

מהן ההשלכות מאחורי הדרישה ל"הסרת חסמים" וכיצד כן אפשר לשקם את החקלאות המקומית?

חוק ההסדרים הבליח למשך חמישה ימים להערות הציבור, ומנוסח הטיוטה שפורסם נראה כי ההשלכות הסביבתיות שלו לשנים הבאות עלולות להיות משמעותיות. ב-OECD ממליצים לא לפגוע ברגולציה סביבתית, ולתכנן השקעות תקציביות בראייה של קיימות סביבתית והפיכת המשק ליציב יותר, כך שיגדל החוסן הלאומי להתמודדות עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי. חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית עלול להביא את הבשורה ההפוכה.

הצורה שבה חוק ההסדרים לשנת 2020 מכניס תיקוני חקיקה מהותיים מטרידה ארגונים רבים מההיבט הסביבתי, הבריאותי וכן מההיבט החברתי. החוק צפוי לעבור בוועדות הכנסת אך בהליך קצר ולא מעמיק המוגבל בפרק זמן קצוב. חקיקה מורכבת אשר נמצאת בחוק ההסדרים, כגון איחוד רגולציה סביבתית, הרפורמה בהתחדשות עירונית ורפורמה בתמיכה לחקלאים נעשית בדרך כלל בדרך המלך - בוועדות הכנסת על ידי הליך שיתוף ציבור רחב, המכניס ראייה מתכללת, עריכת איזונים ומציאת פתרונות לבעיות העולות מנוסח החוק.

היעדר שיתוף אמיתי של הציבור ברפורמות מהותיות מסוג זה, והעברתן בחוק ההסדרים במחטף, עלול אף לפגוע בטווח הארוך ביישום חוקים אלו.

שדה חקלאי.

שדה חקלאי.
Image by Free-Photos from Pixabay