חוק ההסדרים: כץ מכופף את החקלאים בדרך לירידת מחיר הירקות

שר האוצר פותח את השוק לייבוא ירקות בתמורה לתמיכה ישירה במגדלים, למרות התנגדותם. בנוסף יכלול חוק ההסדרים תיקון שיפחית רגולציה על מזון רגיש

שר האוצר ישראל כץ, המעוניין לרשום על שמו הישג בדמות הורדת מחירי הפירות והירקות בישראל, מוביל מהלך לשינוי המדיניות בכל הנוגע לתמיכה בחקלאים שיוכנס לחוק ההסדרים החדש.

על פי התכנית תעבור ישראל לתמיכה ישירה במגדלי ירקות ופירות, זאת לצד ביטול מכסי המגן המגנים עליהם היום מפני יבוא מחו"ל. כץ ושר החקלאות ופיתוח הכפר אלון שוסטר יגבשו עד סוף חודש אוקטובר את מתווה התמיכה הישירה, אשר תחול על ענפים לגביהם הוסרו מכסים על הייבוא ותתבסס על סכום קבוע לדונם מעובד.

החקלאים מתנגדים למהלך, וטוענים כי תמיכה ישירה אינה בהכרח אפקטיבית, וכי אין לקשור אותה לפתיחת הייבוא. לטענתם, פתיחת השוק ללא תמיכה המותאמת לחקלאות בישראל תוביל למיסוד קבוצה ריכוזית חדשה של יבואנים, שתחסל את החקלאות הצמחית. עוד לטענתם, תמיכה אפקטיבית צריכה לגלם בתוכה את כל ההפרשים ועלויות הייצור בין מחיר הירק או הפרי במדינות המוצא למחיר המקומי. ככל שהתמיכה הישירה תהיה אפקטיבית, תכלול מתן כלים לשיפור הרווחיות של החקלאי ותאפשר תחרות מול המגדלים מארצות הייבוא, אומרים החקלאים כי יתמכו בהפחתת המכסים.

הפגנה

הפגנה
Image by johnpotter from Pixabay