החקלאים קורסים ובכל זאת תורמים לנזקקים

"על המדינה לפתח מנגנוני סיוע ועידוד לתרומות החקלאים, שלמרות שאינם יכולים למכור את התוצרת שלהם, בוחרים לתרום אותה לנזקקים.

בכך יתקיים למעשה מעגל של סיוע הדדי". מנכ"ל "לקט ישראל" על התרומה המשמעותית והלא מדוברת של חקלאי ישראל לקשישים ולנזקקים, בימים בהם משקיהם קורסים.

רק אתמול חגגנו את חג השבועות, חג הקציר וביכורי הפירות, החג המזוהה ביותר עם חקלאי ישראל ויבולם. השנה, לא רק בשל הריחוק החברתי הנדרש, חגגו אותו החקלאים אחרת.

החקלאים, מגדלים את יבולם כדי להתפרנס, אך בניגוד למשלוחי יד רבים, הם משקיעים באדמתם גם הרבה יזע ודמעות. למרבה הצער, למרות ההשקעה הכספית, הפיזית והרגשית ביבול, הם לא תמיד קוצרים אותו ברינה.

איסוף

איסוף
Image by analogicus from Pixabay