הזמנה לשיתוף ציבור

שולחנות עגולים בנושא: בחינת מדיניות שימוש בחומרי הדברה

זרוע העבודה במשרד הכלכלה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בוחנים את מדיניות השימוש בחומרי הדברה. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין את המגדלים והארגונים המייצגים לשולחנות עגולים במהלכם נציגי זרוע העבודה במשרד הכלכלה יציגו את עבודתם ותינתן האפשרות להעלות הצעות ולסייע בבחינת מדיניות שימוש בחומרי הדברה. 
הדיון יעסוק במספר סוגיות:
1.    פיתוח לומדה מקוונת להכשרה מקצועית לשימוש בטוח בחומרי הדברה.
2.    פיתוח דרכי תיעוד ליישום חומרי הדברה בשטח.
3.    בדיקות רפואיות למשתמשים בחומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים או קרבמטיים.

המשרד ישמח להסתייע בכם לשם גיבוש עמדתו ומזמין אתכם/ן למסור מידע, להביע דעה ולהציע פתרונות.
המשרד יבחן את ההתייחסויות שיתקבלו ושומר לעצמו את האפשרות להזמין משיבים להציג בפניו בנפרד את התייחסותם והצעותיהם בהרחבה.

המפגש יערך בתאריך 08/09/2022 בין השעות 10:00-16:00
מיקום: אולם הכנסים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בבית דגן.
נא להירשם למפגש בהזדהות מלאה הכוללת שם פרטי ושם משפחה
לטופס הרשמה לחץ כאן
ההרשמה תיסגר בתאריך 06/09/2022

ניתן לשלוח מראש התייחסויות במסמך כתוב. את ההתייחסויות יש להעביר בדואר אלקטרוני לגברת ליאור לוי, לכתובת liorlev@moag.gov.il, בציון שם המגיש, שם הארגון/ חברה, תפקיד, דוא"ל וטלפון (לא חובה).
המשרד רשאי לפרסם את הפניות. גורם המעוניין כי פנייתו או חלקים ממנה לא יפורסמו בפומבי או יפורסמו בלי ציון שמו, יציין את הדבר באופן בולט ומפורש בפתיחת פנייתו.
תודה מראש על השתתפותכם/ן!