דו"ח: הממשלה מזניחה את ביטחון המזון

ממחקר של מכון יסודות עולה כי צמצום החקלאות המקומית והגדלת היקף יבוא המזון פוגעים בהבטחת אספקת המזון לכלל תושבי ישראל.

לפי הדו"ח, על המדינה לגבש תוכנית אב בנושא, תוך עידוד החקלאות הישראלית. "לאספקה או להיעדר מזון השפעה מרחיקת לכת על החוסן הלאומי"

"הבטחת אספקת המזון בישראל (ביטחון המזון) אינה זוכה כיום להתייחסות ממשלתית אסטרטגית המעוגנת בהחלטות רשמיות בדרג הלאומי, וזאת בניגוד למדינות רבות אחרות". כך עולה מעבודת מחקר שביצע מכון יסודות למדיניות ציבורית, גוף מחקר של קרן כצנלסון ובית ברל, תנועת המושבים והקיבוצים.

מהדו"ח עולה כי העובדה שבישראל החקלאות הולכת ומצטמצמת בעוד שיבוא המזון עולה פוגעת בביטחון המזון של אזרחי ישראל, ועל המדינה לשנות מגמה ולגבש תוכנית אב בנושא ביטחון המזון. במסגרת התוכנית, על המדינה לעודד ולהגדיל את החקלאות כספק מזון טרי, לקבוע מדדים כמותיים ליעדי ייצור המזון בחקלאות הישראלית ולהעמיד כלי תמיכה ממשלתיים שייועדו לכך.

מדפים ריקים

מדפים ריקים
Image by jbarsky0 from Pixabay