קבצים

http://www.perot.org.il/info/f3_85_18.pdfעדכונים במשק המים - דצמבר 2018