צור קשר דף הבית  
חיפוש
משרד החקלאות מבקש את הערותיכם בנושא שיווק חקלאי

שלום לכולם,

 

בקישור המצורף טיוטה להערות ציבור – "נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019"

 

טיוטה להערות הציבור - הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017 לכתובת דואר אלקטרוני: Market@moag.gov.il

 

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/markets.aspx

 

 

רקע

 

בישראל התאפיין הקיץ האחרון בריבוי התארגנויות עצמאיות של חקלאים למכירה ישירה מהיצרן/חקלאי לצרכן באמצעות "שוקי איכרים", במטרה לקצר את שרשרת האספקה וכנגזרת להביא לצמצום פערי התיווך, באופן שבסופו של יום יקל על יוקר המחייה של האזרחים.

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ערך מיפוי של השווקים הקיימים, לצורך בחינת הערכת הצרכים הנדרשים לשם הפעלה של שווקים חדשים נוספים או פיתוח והרחבה של שווקים קיימים, אשר במסגרתו עלו, בין היתר, הקשיים דלהלן - מכירה של חקלאים בשוקי איכרים לא מוסדרים, שוקי איכרים בהם המכירה אינה ישירה אלא נעשית על ידי סוחרים (גורם מתווך נוסף המשפיע על המחירים), בשוקי איכרים רבים נמכרת תוצרת "מיוחדת" ורגילה במחירים גבוהים. תוצאות המיפוי כאמור הצביעו על כך שיש צורך בפעולה לשינוי המצב הקיים.

 

על מנת לעודד ולהגדיל את היקפן של התארגנויות כאמור במתווה יעיל יותר, יוזם המשרד את נוהל התמיכה שלפנינו שמטרותיו, כדלקמן:

 

1.הפחתת מחירי התוצרת החקלאית כפועל יוצא של קיצור שרשרת האספקה וצמצום פערי התיווך;

 

2. הגדלת הצריכה של פירות וירקות מייצור מקומי [שוקי האיכרים מתמקדים במכירת תוצרת ישראלית];

 

3. פיתוח הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר של חוות ומגדלים בשווקים המקומיים על ידי פיתוח, שיפור, הרחבה, הדרכה, סיוע טכני, או סיוע בפיתוח;

 

4. לשפר, להרחיב ולחזק שוקי איכרים קיימים;

 

5. לסייע ליצרנים חקלאים בודדים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק איכרים ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד. 

 

לאחר בחינת מספר חלופות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה ברשויות מקומיות, אשר יתחייבו להפעיל אירועי שוקי איכרים לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאית. על הרשויות המקומיות הנתמכות להבטיח כי חלק מהתוצרת, כמפורט בנוהל זה, תוצע לציבור במחיר מרבי שיוגדר בנוהל זה.

 

התמיכה הכספית לרשות המקומית תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של תשלום כנגד קיום אירועי שוק איכרים בהתאם לנוהל.

 

 

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

 

הערות יש לשלוח לכתובת: Market@moag.gov.il, בכל פנייה יש לציין על גבי הפנייה, את שם הפונה, מס' ח.פ./ת.ז., מס' טלפון לברורים, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרונית (דוא"ל) למתן תשובה.

 

 

 

 

עליזה ז'זק

עריכה והוצאה לאור, "בחזית החקלאות"

כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 9485469 03, נייד: 6241674 050

 
חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל