קבצים

http://www.perot.org.il/info/tikon_27_lhok_hamim-agsht_emdot_tzibor_hahklaim_lrshot_hamim_bnosha_clli_hamim_hahdshim_-_mpiki_mim_prtiim.pdf