קבצים

http://www.perot.org.il/info/haodea_lcll_tzibor_hahklaim-_hashaiit_tshlom_agrot_eobdim_zrim_2017(1).pdf