קבצים

http://www.perot.org.il/info/mctb_hshob_lhklaim_bnoshai_btihot_beboda_bvrd.pdf