קבצים

http://www.perot.org.il/Perek/FW/RemainderToFarmersToApplayForFWpermit.pdf