קבצים

http://www.perot.org.il/info/mctb_habara_hapskt_tshlom_ms_mesikim_leobdim_hazrim.pdf