קבצים

http://www.perot.org.il/info/edcon_teripi_hamim_2016-hozr_hatahdot_hklai_yashral.pdf