קבצים

http://www.perot.org.il/info/edcon_mamsha_vemtn_hamtkiim_em_hammshla_vehatngdot_lapgna_12_10_2015_hatahdot_hklai_yashral.pdf