צור קשר דף הבית  
חיפוש
הקצאת עובדים זרים לשנת 2019

צהרים טובים,

בפגישה שהתקיימה בין משרד חקלאות והתאחדות חקלאי ישראל בשבוע שעבר בנוגע לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019הוחלט כי יוארך המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS.

כמו כן, הוחלט כי

1. ההקצאות לשנת 2019 יהיו לפי הקצאות 2018 . זאת בהתבסס על החוברת שמולאה בשנת 2915

2. על כל חקלאי למלא נספח מצורף בתצהיר חתום

3. חוברת לשנת 2020 תוגש בין התאריכים 1.1.19 - עד ל 28.3.19

 

בברכה,

התאחדות חקלאי ישראלחדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל