צור קשר דף הבית  
חיפוש
נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה

לכבוד

מנהלי המחזות

עובדי המחזות

עובדי שה"מ

ציבור החקלאים

 

הנדן: פרסום נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה (הדור הבא בחקלאות)   - טיוטה להערות הציבור

 

ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים שיהוו את הדור הבא בחקלאות. על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2018-19 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. כאמצעי למימוש תמיכה זו הוקצה למשרד החקלאות תקציב בסך 45 מלש"ח. המטרה בין היתר הינה בניית הדור הבא בחקלאות וטיפול במשקים לא מעובדים (בדגש על המשק המשפחתי) בכל הארץ, כשכבר בעת חתימת ההסכם הוגדר "חקלאי חדש" כחקלאי אשר לא עסק כעצמאי בחקלאות ב-7 השנים האחרונות והמעבד קרקע חדשה או קרקע שלא עובדה לפחות 7 שנים.

בנוסף, מנהלת ההשקעות מכירה ותומכת מזה שנים ב"נקלט חדש" ככזה המתאר מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן שנקלט ביישוב כאמור החל מ- 01.01.2014, ושהוקצה עבור הישוב  אמצעי ייצור בהתאם לפרוגרמה וכן כי הוגדל תקן מספר הנחלות – והוקצה תקן מים, ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר [תוך בחינה כי אכן בפועל הוקצתה קרקע מרמ"י לטובת הנושא]. 

   

מטרת נוהל הרצ"ב, הינה לתמוך בד בבד באותם "חקלאים חדשים"  כפועל יוצא של ההסכם, וב"נקלטים חדשים" כהגדרתם במנהלת ההשקעות. עם זאת מובהר כי הנקלטים החדשים מושא נוהל זה הנם אלו שיישוביהם מצויים בפריפריה למעט אזור רמת הגולן (בנוהל נפרד). החרגת רמת הגולן מן הנוהל הכללי, הנה פועל יוצא של החלטת ממשלה ייעודית לחקלאי רמת הגולן (החלטה 1170) שבה הוקצה עבורם תקציב נפרד ומובחן עבורם נקודות ייחודיות שונות כמתחייב מאותה החלטה.

 

הנוהל הרצ"ב הינו טיוטא להערות הציבור.

 

 

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים : בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דו"אל לכתובת הבאה : estig@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי,  ה- 10.5.2018.

 

אודה לכם באם תעבירו נוהל זה לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם.

 

יפית: אנא פרסמי נוהל זה באתר

 

בברכה

 

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון

משרד החקלאות ופיתוח הכפרחדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל