צור קשר דף הבית  
חיפוש

תצפית השקיה באתר מהדרין

 

עבודת מערכת השקיה ודישון אוטואגרונום בפרדס מהדרין באתר ספרייה

 

א. כמה מילים על אוטואגרונום.
אוטואגרונום היא מערכת בקרת השקיה מהפכנית, המבוססת על בקר השקיה מתוצרת רותם דן ושיטת השקיה על פי נוסחה שפיתח איתן ישראלי.
השיטה מבוססת על שיעור השקיה נמוך, בדיקה רציפה של מגמות בתמיסת השורש של שינויים פיסיקאליים וכימיים, וקבלת החלטות בזמן אמת.
המערכת בודקת בקרקע בתמיסת השורש: חמצן, רמת טנסיומטר, חומציות, מוליכות וניטראט ועל סמך הנתונים מחליטה ומבצעת באופן אוטומטי לחלוטין, מתי וכמה להשקות ולדשן.
מטרת השיטה להגדיל רווחיות הגידול תוך צמצום ניכר בהוצאות מים ודשן, וחתירה לתנובה גבוהה ולאיכות משופרת.

ב. תיאור התצפית
בספטמבר 2005 במטע קליף מזן אור, נבחרה חלקת ניסוי של 30 דונם (להלן "חלקת אא") מול חלקת ביקורת של 30 דונם. החלקות מנטיעות משנת 1989, הרכבה ראשונה ותחילת החלפות זן, משנת 1999.
חלקת הביקורת  מושקת במשטר השקיה קונבנציונאלי.
חלקת אא מושקת באופן עצמאי ע"י מערכת אוטואגרונום בליווי אנשי המקצוע של אוטואגרונום ישראל בע"מ.
בעת הכנסת המערכת לעבודה, היה חם במיוחד ולקראת שנת שיא ביבול הפרדס: ממוצע מעל 6 טון לדונם.
השקיה לעץ בחלקת אא בעזרת טפטפת 2 ליטר שעה, אל נגר, מפוצלת ל 4 טפטפות יתד. בשנת 2007 נוספה לכל עץ עוד טפטפת של 2 ליטר שעה אל נגר.
השקיה לעץ בחלקת הביקורת  בשתי שלוחות, כל מטר טפטפת מווסתת,  2 ליטר שעה.
בחלקת אא ניתנה תוספת של חומצה לדשן ובחלקת הביקורת ניתן דשן בלבד.
מי השקיה: מי מקורות בשתי החלקות.


הפרמטרים שנבדקו בהשוואה:

  • צריכת מים
  • צריכת דשן וחומצה
  • גודל פרי
  • תכולת יסודות עלים
  • יבול
  • הרכב הפרי
  • בחינת מראה העצים - פנוטיפ.
  • התפתחות שורשונים בחלק העילי של הקרקע.
  • אמינות המערכת

ג. מהלך התצפית
כאמור התצפית החלה בספטמבר 2005 כשהעצים היו לקראת שנת יבול שיא וטמפרטורות גבוהות לעונה.
בפברואר 2006  נקטף יבול גבוה במיוחד משתי החלקות: בחלקת ביקורת נקטפו 6.4 טון לדונם ובחלקת אא 6.2 טון לדונם.
המגדלים חששו שלאחר שנה עם יבול כה גבוה, תהיה שנה עם יבול נמוך (עקב תופעת הסירוגיות) ולכן, לאחר הקטיף של שנת 2006 בוצע חיגור במספרי חיגור אורן סרפרז בשתי החלקות, של 70% מהזרועות.
בשנה העוקבת צנח היבול באופן דרסטי בחלקת האא, ואנו מיחסים זאת לשילוב שלושת העקות יחד: שינוי שיטת השקיה בקיץ, שנת יבול שיא וחיגור דרסטי.
בסריקה בשטח נצפו בחלקת אא מאות עצים מנוונים לעומת כמה עשרות בחלקת הביקורת, לכן הוחלט על נטרולם של העצים המנוונים ובחירה של כ 100 עצים בכל צד מנטיעות של 2003  זן אור על גבי חושחש. ההשוואה נעשתה בין עצים אלה. העצים נבחרו ע"י אנשי מהדרין  ואוטואגרונום ישראל, בצורה אקראית לחלוטין.    

 

 

 

ד. נתונים, גרפים ותמונות

נתוני מים ודשן

מים ודשן - 2006

קוב מים ביקורת

קוב יומי לדונם ביקורת

קוב מים אא

קוב יומי לדונם אא

הפרש ב-%

ליטר דשן ביקורת

ליטר דשן אא

הפרש ב%

ק"ג חומצה אא

ינואר

0

0.0

718

0.8

-

0

0

 

38

פברואר

0

0.0

220

0.2

-

0

0

 

38

מרץ

1470

1.6

244

0.3

83.4

0

1000

 

18

אפריל

0

0.0

126

0.1

-

0

0

 

18

מאי

2170

2.4

162

0.2

92.5

2400

0

 

36

יוני

2877

3.2

836

0.9

70.9

0

1000

 

36

יולי

3471

3.9

1313

1.5

62.2

0

0

 

60

אוגוסט

3753

4.2

1510

1.7

59.8

2400

1000

 

90

ספטמבר

2635

2.9

2287

2.5

13.2

 

 

 

120

אוקטובר

2134

2.4

1697

1.9

20.5

 

500

 

90

נוב-דצמבר

1696

1.9

906

1.0

46.6

 

 

 

120

סה"כ

20206

1.8

10019

0.9

50.4

4800

3500

27.1

664

דשן בש"ח לדונם

 

 

 

 

 

154

140

9.09%

 

 

חלקת אא צרכה בשנת 2006 דשן מסוג "לכיש" 5-3-8 + 3% מיקרואלמנטים. החלקה צרכה 3500 ליטר שהם 4200 ק"ג, עלות ק"ג 1.2 ₪. מחיר חומצה 0.5 ₪ לק"ג = 332 ₪. 
סה"כ עלות לשנה, דשן וחומצה לכל החלקה = 4532 ₪, שהם 151 ₪ לדונם.

חלקת הביקורת  צרכה עד מאי 2006, 2400 ליטר של "טוב" 9-3-6 שהם לפי יחס 1.18 ליטר לק"ג. סה"כ 2832 ק"ג בעלות 0.67 ₪ לק"ג = 1897 ₪
מיוני ועד סוף השנה, צרכה החלקה 2400 ליטר מסוג אמון חנקתי נוזלי 21%, שהם 3048 ק"ג במחיר 0.89 ₪ לק"ג = 2713 ₪.
סה"כ הוצאה על דשן לכל החלקה = 4610 ₪, שהם 154 ₪ לדונם.

מים ודשן - 2007 קוב מים ביקורת קוב יומי לדונם ביקורת קוב מים אא קוב יומי לדונם אא הפרש ב-% ליטר דשן ביקורת ליטר דשן אא הפרש ב% ק"ג חומצה אא
ינואר 0 0.0 208 0.2 - 0 0   20
פברואר 0 0.0 255 0.3 - 0 0   20
מרץ 0 0.0 292 0.3 - 0     20
אפריל 1079 1.2 517 0.6 52.1 200 0   30
מאי 2278 2.5 1450 1.6 36.3 1300 0   30
יוני 2772 3.1 1869 2.1 32.6 0 0   30
יולי 3575 4.0 1942 2.2 45.7 0 0   20
אוגוסט 3685 4.1 2253 2.5 38.9 3400 500   20
ספטמבר  2149 2.4 2519 2.8 -17.2 750     30
אוקטובר 3317 3.7 2133 2.4 35.7   0   30
נובמבר 1476 1.6 1522 1.7 -3.1   0   30
דצמבר 0 0.0 1672 1.9 -       30
סה"כ 20331 1.9 16632 1.5 18.2 5650 500 91.2 310
דשן בש"ח לדונם           138 28 79.71% 

סיכום לשנתיים - 2006-2007:
שנה קוב יומי לדונם ביקורת קוב יומי לדונם אא חסכון מים ב-% דשן ב-₪ לדונם ביקורת דשן ב-₪ לדונם אא חסכון דשן ב-%
2006 1.8 0.9 50.40% 154 140 9.09%
2007 1.9 1.5 18.20% 138 28 79.71%
ממוצע 1.85 1.2 34.30% 146 84 44.40%

 

נתוני קטיף מעצי המדגם, פברואר 2008
החלקה עצים במדגם סה"כ ק"ג תנובה לעץ בק"ג
ביקורת 95 2520 26.5
אא 115 5040 43.8
תוספת ב - % בחלקת אא 65.2%

לתשומת לב: נתוני הקטיף הכלליים משתי החלקות, בקטיף פברואר 2008, מראים יתרון לחלקת הביקורת.
סה"כ התנובה מ-30 דונם של חלקת אא – 3.7 טון לדונם
סה"כ התנובה מ-30 דונם של חלקת הביקורת – 5.5 טון לדונם.
ולכן יש להדגיש כאן מספר דברים: היתרון בחלקות עשוי לנבוע מהעובדה שכמות העצים המנוונים בצד חלקת אא, גדולה פי כמה מאלו שבחלקת הביקורת. מצד שני – הגודל הממוצע של העצים בחלקת אא היה גדול יותר מכיוון שהחלקה הייתה חשופה ליותר אור (מכיוון שמסביב היו עצים נמוכים) ולא סבלה מהצללה כשם שסבלה חלקת הביקורת. ניתן להניח שחלק מהיתרון ביבול לעץ במדגם, נובע משינויי הצללה, ואין ספק שללא הבדל זה, ההפרש היה מרשים פחות.


נתוני בדיקות  עלים ופרי
במשך הגידול נעשו מספר דגימות ובדיקות השוואתיות בין שתי החלקות:
1. בדיקת תכולת עלים, כמעט כל 30 יום.
2. בדיקת גודל פרי (לפי 100 פירות מכל חלקה מעצי המדגם)
3. בדיקה רציפה במערכת פיטק של פרי אחד מכל חלקה (בעיקר לבדיקת מגמת גדילה)
4. בדיקת תכולת פרי ( 5 פירות מכל חלקה)

1. תכולת עלים:
ברוב הבדיקות היה יתרון לחלקת אא על חלקת הביקורת. להלן דוגמה אופיינית מתאריך 5.11.2006
תיאור הבדיקה סמל יסוד יחידת מידה חלקת ביקורת חלקת אא שינוי באחוזים
סידן Ca מ"ג/ק"ג ח.יבש 33998 37942 11.60
ברזל  Fe מ"ג/ק"ג ח.יבש 148 159 7.43
 אשלגן K מ"ג/ק"ג ח.יבש 15994 18873 18.00
 מגנזיום Mg מ"ג/ק"ג ח.יבש 2923 3027 3.56
 מנגן Mn מ"ג/ק"ג ח.יבש 21.7 23.6 8.76
 זרחן P מ"ג/ק"ג ח.יבש 1700 1813 6.65
 אבץ Zn מ"ג/ק"ג ח.יבש 15.9 16.9 6.29
כלורידים Chlorides מ"ג/ק"ג ח.יבש 181.8 160.8 -11.55
אמוניה NH4--כ מ"ג/ק"ג ח.יבש 0.021 0.022 4.76
חנקן קלדהל  כ-N מ"ג/ק"ג ח.יבש 0.28 0.28 0.00
 חנקן חנקתי N מ"ג/ק"ג ח.יבש 16.1 97.1 503.11


2. גודל פרי:
בתחילת  העונה היה יתרון קל מאוד לטובת חלקת הביקורת (פחות מ .52 אחוז) שהלך והצטמצם עד כדי יתרון קל לחלקת א"א.
נתוני קוטר פרי במ"מ (ללא מבחן סטטיסטי):
תאריך מספר פירות ממוצע ביקורת ממוצע אא הפרש ב %
03/01/2006 100 53.6 52.5 -2.1
30/01/2006 100 58.2 56.9 -2.2
13/12/2007 100 65.4 66 0.9
11/01/2008 100 67.7 68.15 0.66

 

3. מעקב פיטק:
מסוף אוגוסט 2007 עד לקטיף נעשה מעקב אחר קוטר פרי ע"י מערכת פיטק:
גרף קוטר פרי באינטשים:
כחול – חלקת אא, ירוק – חלקת ביקורת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. תכולת פרי:
ברוב הבדיקות היה יתרון באינדקס ההבשלה לטובת חלקת אא, דבר המאפשר גמישות בשיווק והשארת הפרי על העץ למספר ימים נוספים.
להלן הבדיקה האחרונה מ 07.01.08
הנתון הנבדק חלקת ביקורת חלקת אא הפרש ב - %
משקל כולל 620.8 704 13.4
 משקל מיץ 294 336.4 14.42
אחוז מיץ 47.5 47.7 0.42
אחוז סוכר 12.72 13.3 4.56
אחוז חומצה 0.86 1 16.28
יחס הבשלה (ללא מבחן סטטיסטי) 14.88 13.9 -6.59

 

פנוטיפ
החל מהשנה השנייה 2006, לאחר הקטיף, נראו שתי החלקות משביעות רצון, לקביעת מומחים ומגדלים שביקרו במקום. העצים שנפגעו מחיגור, משנת השיא ביבולים ומשינוי שיטת ההשקיה בקיץ, התאוששו בצורה דרמטית.
בין העצים הגדולים של שתי החלקות קשה היה להצביע על הבדל בולט בין הצדדים. 
במהלך התצפית, ביקרו את החלקות מומחים לגידול הדרים מהארץ ועולם (תורכיה, אוסטרליה, הודו, ארה"ב, איטליה, ספרד, ודרום אמריקה ) רובם הביעו דעה שספק אם יש הבדל בין הצדדים.

 


שורשים:

אחד העקרונות הבסיסיים של אוטואגרונום הוא השקיה בפולסים קצרים ותכופים. השיטה מביאה ליצירת גוש שורשונים מסיבי בחלק העילי של הקרקע,  המצטרף אל מערכת השורשים הקיימת ומגביר את יעילות הזנת העץ בחמצן, מים ומינראלים.
הדבר נעשה ע"י מתן תנאי סביבה טובים ככל האפשר לתמיסת אזור השורשים, המתאפשר הודות למידע הנמדד ומועבר ע"י חיישני המערכת ומבוסס על שימוש בהשקיה קפילארית בעיקרה ולא גרוויטציונית, מתן פולסים קצרים ותכופים והשקיה לפי דרישת השורשים, תוך מתן עדיפות עליונה לחמצן מומס בתמיסת הקרקע.
בחלקת הניסוי התפתח גוש מרשים ויוצא דופן בעוצמתו של שורשונים בעומק סנטימטרים ספורים מהקרקע ובקרבת הטפטפות.


השקיה
גרף השקיה מיום חורפי: 12 השקיות ליום, 0.18 קוב מים לדונם ליום

 

 

 

 

 

 

 

 

גרף השקיה מיום קיצי: 116 השקיות ליום, 2 קוב מים לדונם ליום

 

 

 

 

 

 

 

אמינות המערכת
המערכת עבדה לשביעות רצון והתגלתה כאמינה, ובעיות קטנות שנבעו מחבלה – תוקנו במהירות.
טיפול וכיול גששים נעשה פעם בחצי שנה.
בתחילת הניסוי השתמשנו במדשנות מתוצרת "דוזוטרון" ועקב תקלות רבות הן הוחלפו למדשנות חשמליות עם הפעלה אנלוגית מתוצרת "א.ב.מולי". משאבות אלו עובדות עד עתה ביעילות ולשביעות רצון החברה.


ה. סיכום:
מערכת אוטואגרונום הוכנסה לעבודה בחברת מהדרין מתוך כוונה ראשונית להוכיח חיסכון בשימוש במים ודשן. ניתן לומר כי לעת הזאת, לאחר שלוש עונות קטיף, המטרה  הושגה.

מערכת אוטואגרונום הוכיחה יכולת מרשימה של חסכון בדשן ובמים מול שיפור ביבול (בעצי המדגם). כמו בכל תצפית שדה גם פה נתקלנו במצבים ונתונים בלתי צפויים ולאורך כל התקופה נעשה מאמץ  לנטרל ההבדלים בין החלקות על מנת להגיע למסקנות מדויקות ככל האפשר.
היום ברור שהכנסת מערכת אוטואגרונום בקיץ למטע עמוס פרי בבת אחת היא משגה. יש להכניס את המערכת לעבודה בעונת החורף או בחפיפה של מספר שבועות עם ההשקיה הקיימת עד ליצירת גוש שורשונים בחלק העליון של הקרקע שיחליף ביעילות את מערכת ההזנה הנוכחית או ליתר דיוק יצטרף אליה מבלי לגרום לעקה לעץ. מסקנה זו כבר יושמה בפרויקטים אחרים כגון שקדים בוגרים באוסטרליה ואבוקדו בבית זרע ואכן לא נתגלתה עקה במקומות אלו.

אין ספק שבפרמטר השימוש בדשן, הושג היתרון הבולט ביותר של השיטה.
לחסכון בדשן יש משמעות וחשיבות לאומית ממדרגה ראשונה עקב הורדה דרסטית של כמות הזיהום המגיעה אל מי התהום שלנו.
לצערנו, מהווה החקלאות מקור נכבד לזיהום זה, עקב שימוש רב בדשנים הנשטפים ומגיעים אל מי התהום.
בדיקות בבארות בכל הארץ, כמו גם בסביבת הפרדס, מראות עליה מדאיגה של רמות חנקה עד כדי פסילתם לשתייה (התקנות בארץ מורות כי מים המכילים מעל 70ppm ניטראט, אינם ראויים לשתיה. במספר בארות בארץ מתקרבים הנתונים לרמה זו באופן מדאיג.)
80% חסכון בדשן הוא הישג מרשים בהחלט גם מבחינה כלכלית, בייחוד לאור עליית מחירי הדשנים בעת האחרונה.

יתרון נוסף לשיטת אוטואגרונום, הוא בעלות התשתית למטע חדש. עקב שיעור השקיה נמוך מאד, עלות התשתית, למרות השימוש בטפטפות אל-נגר, זולה באופן משמעותי. לדוגמא – בתכנית לנטיעת מטע זיתים בגודל 500 דונם בהשקיה קונבנציונאלית, העלות לדונם היא כ-300$ ובשיטת אוטואגרונום כ-200$ בלבד.

חברת מהדרין החליטה לרכוש את המערכת ולהמשיך בתצפית שנה נוספת. כמו כן גם החליטה להרחיב את מעגל החלקות שיושקו באוטו אגרונום, ולנסות לקבל ולהסיק מסקנות חד-משמעיות, במסגרת החלקות שבהן התקיימה התצפית עד היום.
כבר לסוף שנת 2008 מתוכננים כ 300 דונם לעבור לשיטת השקיה באוטו אגרונום, כאשר הדגש הוא ליישם את השיטה והציוד ברגע הנטיעה ממש, ולקבל מסקנות מדויקות ללא השערות והסתייגויות.


בתצפית ובכתיבת הסיכום  השתתפו:
מטעם מהדרין: מאיר פיינצק, בועז גלעדי, ולודיה גרבנצ'יקוב
מטעם אוטואגרונום ישראל בעמ: איתן ישראלי, ניסים דניאלי, עריכה: חדוה אשל.
תודה מיוחדת לחברת נעןדןג'יין בע"מ שניהלה את כל הנושא ההידראולי ובמיוחד לקובי שילה.


 

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט