צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

משרד החקלאות בוחן חלופות לרישוי סיטונאים במסחר בפירות וירקות

פונה לציבור לקבלת התייחסות לחלופות שונות' מבקשים התייחסות בכתב עד ה-31.1.2016, השימוע הציבורי יתקיים ב-14.2.2016


המהלך עשוי לשמור ולשפר את השקיפות, הגינות המסחר, תנאי טיפול נאותים לתוצרת הטרייה ואיתנות פיננסית 

במסגרת הליכי הפחתת העלויות לצרכן ולחקלאי על ידי צמצום פערי התיווך, ופיקוח ראוי על יחסים הוגנים בין הסיטונאי לחקלאי, החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בבחינת הליכי בדיקה וחידוש רישיונות סיטוניים הנעשים כיום. במסגרת הבדיקה, בוחן המשרד מחדש את הצורך ברישיון סיטוני למשווקי ירקות ופירות ותנאיו, כחלק מתכנית הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים. 

במסגרת הבחינה, בכוונת המשרד לבחון חלופות שונות, ביניהן לייעל את שיטת הרישיונות, למצוא שיטה שתשמש כפתרון יעיל במקרים של סכסוכים בין החקלאי לסיטונאי ללא צורך בפניה לבתי משפט ולהחליף את חקיקת חירום זו ברגולציה עדכנית או בביטול הצורך ברישוי סיטונאים. 

מומחי המשרד בחנו מה שיטת הרישיונות הסיטוניים הנהוגה במדינות מערביות אחרות, בסקירה נמצא כי במדינות אירופה קיימות יוזמות וולונטריות והמשתתפים מתחייבים לכבד קוד אתי ליחסי יצרן-צרכן. בארה"ב לעומת אירופה סיטונאים של פירות וירקות חייבים ברישיון מיוחד שמשמש ככלי אכיפה לעמידה בכללים להגינות המסחר. כללים אלה כוללים למשל איסור על דחיית משלוח של חקלאי ללא סיבה מוצדקת, וחובת תשלום מלוא התמורה לחקלאי עד 10 ימים אחרי קניית התוצרת.  


לאור ממצאים אלה, בוחן כיום המשרד ארבע חלופות, שמובאות לשימוע ציבורי טרם ההחלטה ומפורסמות באתר המשרד. הציבור מוזמן לשלוח את הערותיו בכתב עד לתאריך ה-31.1.2016: 

- חובת רישיון סיטוני – השארת המצב כיום על כנו. לדעת משרד החקלאות חלופה זו אינה מומלצת, כי במתכונת הנוכחית מדובר על נטל רגולטורי שכבר אינו מוצדק. 

- רישום וולונטרי של סיטונאים המתחייבים לפעול על פי כללים של שקיפות ומסחר הוגן -  הסיטונאי מתחייב לעמוד בכללי מסחר הוגן. ובמקרה של סכסוך עם חקלאי לפעול על פי מנגנון מוסכם ליישוב הסכסוך. במקרה של הפרה הסיטונאי יושעה / יבוטל רישומו. 

- החמרה של הכללים הקיימים לרישוי סיטוניים - התניית מתן הרישיון בהתחייבות לעמידה בכללים למסחר הוגן על פי כללים ברורים שיחוקקו בחקיקה עדכנית, אשר תחליף את ההסדר הקיים בצו. 

- החלופה הרביעית שנבחנת היא ביטול חובת הרישיון.

כל המעוניין להעיר או להציע הצעות בקשר לחלופות לרישוי סיטונאים והשאלות בנושא הגינות המסחר המוצגות בנייר העמדה האמור, מוזמן לעשות זאת בפנייה בדואר אלקטרוני ilanaz@moag.gov.il בכתב או למספר פקס 02-6290142 בהדפסה ברורה כולל שם השולח טלפון וכתובת, יש לציין במכתב אם ברצונכם גם להופיע בפני הצוות במפגש שיתקיים ב-14 בפברואר 2016. את הפניות יש להעביר עד ליום 31.1.2016. עד לסיום בחינת הנושא לא יוצאו רישיונות סיטונאים לשנת 2016.

קישור לקובץ – פנייה לציבור :

http://www.moag.gov.il/NR/exeres/00FAF219-793B-4041-9212-6169334CE5EB,frameless.htm?NRMODE=Published

קישור להודעה לעיתונות:

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Wholesaler_License.htm


חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל