צור קשר דף הבית  
חיפוש
ירידה בצריכת המים

 

צריכת המים לחקלאות התייעלה ב 47% בעשור 

כך מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד בועידת ראש הממשלה

צריכת המים לחקלאות התייעלה בשיעור של 47% במהלך עשור, כך אמר מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, בועידת ראש הממשלה ליצוא בירושלים. לדבריו, לפני עשור שימש קוב מים לייצור תוצרת חקלאית בסכום של 7.8 שקל בערכים המתואמים להיום וכעת משמש קוב מים שפירים ליצור תוצרת בסכום של 11.50 שקל.
בן דוד הדגיש בדבריו בועידה שלחקלאות ולמרחב הכפרי יש ערכים מוספים מבחינה לאומית וזאת בשמירה על הקרקעות, תרומה לאיכות הסביבה על ידי הפיכת שטחי קרקע למרחבים ירוקים, יצירת מקורות תעסוקה והכנסת מטבע זר למדינה. החקלאות בישראל משמשת כמעבדה אדירה לניסיונות של חברות ידע וזרעים והפיתוחים הטכנולוגים מיוצאים לחו"ל כך שנוצר מנוף כלכלי גדול. שמירת החקלאות היא עסקה של  win win   שבה כל הצדדים זוכים.
ההתייעלות המרשימה בתחום צריכת המים לוותה במעבר הולך וגובר לשימוש במי קולחין מטוהרים, מי שיטפונות ונגר ומים מליחים שאינם מתאימים לשימושים אחרים. החקלאות פותרת הלכה למעשה את בעיית סילוק מי הקולחין של האוכלוסייה הגדלה והופכת אותם מנטל לאמצעי יצור, אמר בן דוד.
לדברי מזכ"ל תנועת המושבים, החקלאות יוצרת סביבה מקורות תעסוקה רבים באריזה, שינוע התוצרת ובמפעלים וחברות המעניקות שירותים לחקלאים ותשומות.
מרבית המועסקים בענפים אלו הם מהשכבות החלשות באזורי הפריפריה תוך תרומה ליעד החשוב של פיזור האוכלוסין.

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט