צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

דו"ח מזכ"ל – מהנעשה בהתאחדות חקלאי ישראל אבשלום (אבו) וילן

תקוות ליבולים בענפי הגד"ש והמטעים ולמחירים סבירים

הקיץ בפתח ועימו תקוות ליבולים בענפי הגד"ש והמטעים ולמחירים סבירים.


החורף שהחל השנה מאוחר ונמשך עד למחצית מאי, היטיב בסופו של יום עם מאזן המגים ואנחנו תקווה כי הגשמים המאוחרים וכמות המים שתסופק השנה לחקלאות יאפשרו יבולים אופטימליים.

 

במים: המכסה השנתית נקבעה לאחר תהפוכות רבות על 470 מיליון קוב לחקלאות, לעומת 430 מיליון קוב בשנה שעברה.


בנוסף לכך – משתמשת החקלאות בעוד כמה עשרות מיליוני קוב באיזורים המנותקים, בהתאם לכמויות השנתיות באיזורים אלה.


מכאן, ובהתחשב בעובדה כי עד מחצית מאי יירדו גשמים, אנו תקווה כי יהיו מספיק מים להשקיה בקיץ. המכסות הסופיות יוצאו למשתמשים בימים הקרובים ע"י רשות המים, ואנו נעדכן מידית את הסיכומים בנושא כמויות המים, נוהלי חריגות, מחירים, ניודים וכו'.


בתחום השימוש הביתי בישובים החקלאיים – יש לזכור כי המדיניות משתנה, והחל מהשנה הבאה – לא יהיה יותר שימוש במים חקלאיים לשימושים ביתיים. מכאן – שיש צורך לסיים בחודשים הבאים את הכנסת הפרדות המדידה בכל הישובים, ולקחת בחשבון מחיר גבוה יותר, שיפורט בחוזרי המים שאנו מוציאים, לצריכה הביתית השנה וקרוב לוודאי שגם בשנים הבאות.

 

בעובדים הזרים: חתמנו על תיקון ההסכם בתחילת חודש פברואר. כתוצאה מכך התחילה כניסה מסודרת של תאילנדים ואנו תקווה כי בחודש הקרוב המכסה השנתית תמולא עד תום. במקביל ממשלת תאילנד חתמה על הסכם עם ארגון התעסוקה של האו"ם ובכך התמלא התנאי המתלה שקבעה ממשלת ישראל לגבי המשך העסקת העובדים מתאילנד בישראל.


קיים בינינו ובין הממשלה ויכוח קשה בנושא הברחנים והפליטים, כ-1,100 במספר, והממשלה מסרבת לאפשר כניסת עובדים במקומם. דרישות המדינה לקשר בין פתרון הסוגיה באמצעות אישור התקנות החדשות בדבר הזכויות הסוציאליות לפתרון סוגיית הפליטים נדחתה על ידינו. בקרוב ננסה להגיע לפתרון כולל שיביא לידי ביטול מס המעסיקים בסך 10% משכרו של כל עובד בחודש. ואם יתקבל – נצליח להגיע לפריצת דרך במחלוקת קשה זו.


בחודשים הבאים נעסוק בהמשך הדיונים על כל מכלול הנושאים שנשארו במחלוקת, לקראת שנת 2012, וזאת במסגרת ועדת המנכ"לים – ועדת הארבעה. (בינתיים הוקפאו כאמור דיוני הועדה עד למציאת פתרון בנושא הפליטים, הזכויות הסוציאליות ומס המעסיקים).

קרקע: דיוני ועדת רוטקופף מתנהלים בצורה רציפה. לאחרונה הופיעו בוועדה נציגי התנועות ההתיישבותיות. קיים מטה משותף שבו אנו פעילים ביחד עם כל התנועות ומגבשים במשותף את עיקרי המדיניות של הקרקעות החקלאיות.


עמדתנו הוצגה בבהירות רבה בפני הועדה ועיקרה – שמירת מעמדן של האגודות החקלאיות ושמירה על משטר הנחלות כאבן יסוד של המדיניות החקלאית. במקביל – קידום כל נושאי החוזים ארוכי הטווח – חכירה לדורות ושמירת הקרקע החקלאית כקרקע ציבורית.


עיקר הדיונים עדיין לפנינו ואני תקווה כי המגזר החקלאי יידע לשמור על החזית המשותפת גם בעת ההכרעות בוועדה, כדי שנוכל להגן על היסודות ההיסטורים של צורות ההתיישבות השונות ובעיקר להמשיך ולעבד בצורה הוגנת את כל הקרקע החקלאית בישראל (כ-4.2 מיליון דונם).
בוועדה מנשבות גם רוחות אחרות ונמשיך לעקוב ולנסות להשפיע על גיבוש המלצות והחלטות הוועדה לממשלה.

 

רווחיות החקלאות: בימים אלה סיימה רחל בורושק, כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל, עבודה גדולה של ניתוח הרווחיות של החקלאות הישראלית בשנת 2010 וזאת בהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


מתוך העבודה החשובה נציין מספר נתונים:

התפוקה החקלאית בשנת 2009 ו-2010 הייתה דומה והגיעה לכמעט 26,500 מיליוני שקלים.
הרווחיות בשנת 2009 הגיעה ל- 7.4 מיליארד ₪ כ-26.8%.
   ובשנת 2010 הגיעה ל-6.1 מיליארד ₪  כ-22.5%.


התוצר המקומי הגולמי בשנתיים האחרונות היה כ-50% והתוצר הנקי כ-46% ב-2009 ו-42% ב-2010.
המספרים מרשימים ומעידים על תוצאות מקצועיות וכלכליות יפות! והם מאוששים את טענתנו העיקרית כי החקלאות הינה ענף ריווחי ומצליח המביא פרנסה לעוסקים בו.
מן המספרים אנו למדים כי באופן ישיר מועסקים בחקלאות קצת למעלה מ-50 אלף שכירים.
ענפי הצומח מהווים כ-61% מהתפוקה וענפי בעלי החיים כ-39%.

 

אין ספק כי לירידה במספר העובדים הזרים, להתייקרות במחירי התשומות ולעליית מחירי המזון בעולם, בנוסף למחסור במים, הייתה השפעה שלילית על התוצאות, ולמרות כל זאת – המספרים מדברים בעד עצמם והיש מרשים ביותר!

עלינו למנף הישגים כלכליים אלה בדיונים הציבוריים ובשיח בדעת הקהל הנערך חדשות לבקרים על מצבה של החקלאות, מה תפקידה, לשם מה צריך אותה ואותנו וכו'.

 

את תקציר העבודה המרשימה תוכלו למצוא באתר. למרחיבים – ע"פ בקשה ישירה במשרדי התאחדות חקלאי ישראל ואנו נשלח אותה על גבי דיסק.


בברכת חג שבועות שמח
ויבולים בעיתם,

אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל