צור קשר דף הבית  
חיפוש
המדינה צריכה לצאת מכליה על מנת לייצר פלטפורמה לצמיחתו של המשק

 

להיות חקלאי

יוחאי עתריה, כלכלן – תנועת המושבים

ייחודו של האדם הוא היותו אדם היסטורי, הווה אומר, סובייקט הנושא בתוכו את ההיסטוריה כולה. ליהודי הפשוט, יחיה איפה שיחיה, ישנם כמה מיתוסים פשוטים שעליהם הוא גדל, מ"עקדת יצחק" וניפוץ לוחות הברית דרך חורבן בית שני ואלפיים שנים לאחר מכן השואה והקמת המדינה.

החקלאי פועל בשלושה ווקטורים עיקריים, ראשית הוא שומר על אדמות הלאום, שנית הוא מנפק תועלות אקולוגיות שמהוות הבסיס לכל צמיחה מקיימת באשר היא ושלישית (ונוהגים לשכוח קריטריון זה) הוא הקשר העיקרי שבין המיתוס של אברהם אבינו, רועה הצאן, והישראלי החדש דובר העברית, שיצא נגד דמותו של היהודי הגלותי שהתפתחה בגולה עד שנת 1939.

צריך להתייחס לביטול המוסד שנקרא חקלאות מתוך פרספקטיבה ארוכת טווח, מתוך שאלת הזהות הישראלית בשנת 2009 ובשנת 2030, מתוך הבנת המגמה האבולוציונית בה המגזר החקלאי נמצא – מעבר מחקלאות משפחתית מסורתית לחקלאות נוסח ארה"ב (מודל החוות) - והשלכותיה על האפשרות שלנו להגדיר את עצמנו.

השאלה שנמצאת על הפרק היא עד כמה המדינה צריכה להתערב? בהעדר תסריט יציאה שקול התשובה היא שהמדינה צריכה לצאת מכליה על מנת לייצר פלטפורמה לצמיחתו של המשק החקלאי המשפחתי. ההשלכות של אי תמיכה במשק המשפחתי החקלאי היא איבוד הקשר השפוי שבין היהודי לאדמתו, ואדמתנו, נרצה בכך או לא, היא זהותנו.

אם יש דבר אחד שאנו יודעים לאחר ה"צונאמי" הכלכלי זה שהשוק התחרותי איננו מקודש, והתוצאות אליהם הוא יכול להביא אותנו עלולות להיות הרות אסון. כאשר מדובר בכסף זה אמנם כואב, אך לא מדובר, לא בשלב זה לפחות (אם הלקח שבין שתי מלחמות עולם נלמד) באיום קיומי. אך כאשר מדברים על אדמת ארץ ישראל, הטעויות הן דרמטיות ובמקרים רבים בלתי הפיכות.

בהעדר חלופה אמיתית להתיישבות ולחקלאות,  המדיניות הנוכחית, שבבסיסה עומד הרעיון שהפגיעה צריכה להיות איטית מספיק כדי שאף אחד לא ישים לב, המגזר החקלאי נמצא בסכנת הישרדות ממשית, ובמילים ברורות יותר, המדינה נמצאת באיום ממשי לאיבוד האחיזה בקרקעות המדינה.

מדינות אירופה המתקדמות הזניחו את המרחב הכפרי שלהן כאשר הן הבינו זאת היה מאוחר מידי בכדי לשקמו, וגם סכומים אדירים לא עשו את העבודה. מכאן אנו למדים שכאשר מדובר במרחב כפרי שמבוסס בעיקרו על אופיו החקלאי נדרשת תמיכה יומיומית, שמפחיתה את אי הוודאות למינימום האפשרי. המחיר של הזנחת המיתוס היא פגיעה בזהות השבירה של מדינת ישראל, אינני סבור שלמשרד ממשלתי כלשהו יש תוכנית חלופית ליצירת זהות מחודשת במדינת ישראל.

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט