צור קשר דף הבית  
חיפוש
מתן הזדמנות נוספת

 

פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016

נדחה המועד האחרון להגשת הפניות עד ליום 31.1.2016משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע, כי במסגרת תכנית שיפור הרגולציה במשרדי הממשלה, בכוונתנו לבחון מחדש את הקריטריונים למתן רישיון סיטונאי.

המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור באשר לחלופות המוצעות: עדכון הקריטריונים למתן רישיון סיטונאי, רישום וולונטארי, או ביטול הצורך בקבלת רישיון מאת המשרד. פירוט החלופות המוצעות מפורסם בקישור למטה.

כל המעוניין להעיר או להציע הצעות בקשר לחלופות לרישוי סיטונאים והשאלות בנושא הגינות המסחר המוצגות בנייר העמדה האמור, מוזמן לעשות זאת בפנייה בדואר אלקטרוני ilanaz@moag.gov.il בכתב או למספר פקס 02-6290142 בהדפסה ברורה כולל שם השולח טלפון וכתובת, יש לציין במכתב אם ברצונכם גם להופיע בפני הצוות במפגש שיתקיים בתחילת דצמבר. את הפניות יש להעביר עד ליום 31.1.2016. עד לסיום בחינת הנושא לא יוצאו רישיונות סיטונאים לשנת 2016.

למען הסר ספק, אין האמור לעיל מהווה משום התחייבות לחדול בעתיד ממתן רשיונות סיטונאים.

פנייה לציבור בנושא רשיונות סיטונאים לשנת 2016, הודעה על אי הנפקת רשיון סיטונאי לשנת 2016 וטופס הסכמה לפרסום פרטי סיטונאי בקישור למטה.
http://goo.gl/lGhV7b


 

עליזה ז'זק

עריכה והוצאה לאור, "בחזית החקלאות"

כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 9485469 03, נייד: 6241674 050

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל