צור קשר דף הבית  
חיפוש
העברת סמכויות

 

משרד החקלאות יקבל אחריות למכרז להקמת השוק הסיטוני

ההערכה היא, שבכך תחסוך המדינה כ-30 מליון שקל לעומת מצב בו היא מקימה את השוק


משרד האוצר מציע לסגור את חברת השוק הסיטוני הממשלתית שבראשה עומד רענן כהן בטענה, שמיצתה עבודתה. בשנה האחרונה ניהל כהן מאבק בהחלטות הממשלה שנועדו להעביר את הקמת השוק בעדיפות ראשונה ליזם פרטי. כהן ביקש שההקמה והניהול בשנים הראשונות יהיו תחת אחריות חברת השוק הסיטוני. הקמת השוק צפויה לעודד תחרות בענף הירקות והפירות ובכך להוזיל מחיריהם לצרכן.

על פי הצעת המחליטים, מנהל רשות החברות הממשלתיות יפרק את החברה בדרך של פירוק מרצון. משימותיה יעברו למשרד החקלאות לפי העניין.

עוד מוצע, כי הזכויות בקרקע של השוק הסיטונאי יועברו לחשב הכללי במשרד האוצר כך, שהתנאים לשימוש בקרקע על ידי הזוכה ייכללו במיכרז שיפורסם. חוזה בנושא ייחתם עם מינהל מקרקעי ישראל תוך 120 יום ממועד אישור ההחלטה.

חברת השוק הסיטוני הוקמה על ידי הממשלה ב-2010 כדי לקדם את הקמתו של השוק. משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה קבעו, כי ההקמה תתבצע בשיטת PPP על ידי יזם פרטי. ההערכה היא, שבכך תחסוך המדינה כ-30 מליון שקל לעומת מצב בו היא מקימה את השוק. הוקמה ועדת מכרזים שאמורה לפרסם את המיכרז. לאור ההחלטה על מודל זה מתייתרת עבודת חברת השוק הסיטונאי.


חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל