צור קשר דף הבית  
חיפוש
סקר שה"מ

 

שה"מ מבקשת את חוות דעתכם

חקלאי נכבד

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) של משרד החקלאות לובש בימים אלה פנים חדשות. השירות החל ביישום דו"ח ועדת  לבנון שקבעה שכדי להבטיח מתן שירות מקצועי ברמה גבוהה שיהיה יעיל וזמין לכל החקלאים על השירות לעבור רפורמה מרחיקת לכת בשורה של תחומים.

בשם מנהל שה"מ ד"ר מרדכי כהן (קדמון) אני פונה אליך בבקשה שתיקח חלק ותהיה מעורב בתהליך על ידי מילוי השאלון המצ"ב. בקשתנו היא שתקדיש מעט מזמנך, באופן חד פעמי, תתייחס בכובד ראש לשאלות ותחזיר את השאלונים אלינו בהקדם, לפי מספר הפקס או כתובת הדואר המצורפים בראש השאלון.

אנו מייחסים חשיבות רבה להבעת דעתך כמו להערותיך אם תהיינה, בכל נושא ונושא הקשור להדרכה על מנת שנוכל לשפר את שירותי ההדרכה הניתנים לחקלאות.

אנו מתחייבים כי תשובותיך תשמרנה בסודיות כפי שמתבקש, והשימוש בהן יהיה אך ורק לניתוח תוצאות השאלון והסקת מסקנות לטובת מערכת ההדרכה.

למרכזי משקים שיתופיים או למרכזי משקים מושביים שבהם יש ענפים משותפים,
אנא העבירו מכתב זה ואת השאלון המצורפים למרכזי הענפים במשקכם והחזירו אלינו במרוכז את השאלונים המלאים.
אנו מעריכים ומודים לך על שהקדשת מזמנך לסייע לנו ולכלל חקלאי ישראל.

בהזדמנות זאת וכדי לחסוך בעלויות צירפנו שאלון נוסף שנושאו הוא שימוש בתוכנות בחקלאות (דף צבעוני) נבקשך למלא שאלון נוסף זה גם כן בהקדם (לשני השאלונים אותו מספר הפקס ואותה כתובת הדואר )

 

לטופס סקר שה"מ

לטופס סקר המיחשוב


 

בכבוד רב,
יאיר ליטביץ

 

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט