צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

מועצת הזית תאוחד עם מועצת הצמחים

ועדת הכלכלה אישרה הצו והתקנות הקובעות כי מועצת הזיתים תיכלל מעתה במסגרת מועצת הצמחים

השר שמחון: המהלך לטובת המגדלים

ההחלטה התקבלה לבקשת שר החקלאות, שלום שמחון, ובהסכמת שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר. שמחון אמר כי הגיע למסקנה כי אין מקום כיום להסדיר את ענף זיתי השמן על ידי תאגיד נפרד. קיומה של מועצה נפרדת, בעלת מנגנון נפרד, כרוך בעלויות גבוהות יותר למגדלים ויש לטפל בענף זה במסגרת מועצת הצמחים מטעמי יעילות וחסכון. מהלך דומה לזה בוצע בשנת 2004, אז אוחדו מועצת הירקות, הפירות, פרי ההדר וצמחי הנוי למועצה אחת – מועצת הצמחים.

שמחון הדגיש כי מגדלי הזית ירוויחו כתוצאה מהאיחוד, העלויות המושתות עליהם יצטמצמו והשירות שיקבלו ישתפר. השינוי נדרש לאור התמורות המפליגות שחלו בענף והמציאות בה הוא פועל כיום. כיום כלול ענף זיתי המאכל במועצת הצמחים, ואילו ענף זיתי השמן מטופל על ידי מועצת הזית. הענף, שאופיין בעיקר במגדלים בעלי שטחים קטנים מאוד התרחב וכולל כיום גם  מגדלים בעלי שטחי גידול גדולים. בעוד שהייצור בשטחים קטנים, שעיקרו במגזר המיעוטים, נועד בעיקר לצריכה פרטית, הרי שהייצור בשטחים גדולים נועד לשיווק מסחרי.

מרכיב משמעותי שהביא לקבלת ההחלטה נוגע לתפקוד הבלתי תקין של מועצת הזיתים כפי שנתגלה על ידי המועצה הזמנית שמינה לה שר החקלאות בסוף 2008. המועצה הזמנית אמורה הייתה לנהל את המועצה במקום חברי המועצה הקודמים שתוקף כהונתם פג כבר ב-2003. כפי שנמסר להנהלת המשרד על-ידי יו"ר המועצה הזמנית, מר יצחק לידור, נמצאו ליקויים בסיסיים וחמורים בהתנהלות המועצה, לרבות אי סדרים כספיים והמועצה הזמנית לא הצליחה להביא את המועצה לתפקוד תקין, בין השאר בשל אי הסדרים. התברר כי למועצה אין בסיס כלכלי לפעילות נפרדת, היא אינה מסוגלת לתת שירותים למגדלים, או לשלם את שכר עובדיה שלה.

בנוסף, התקבלו בלשכת השר תלונות רבות כנגד פעילות והתנהלות המועצה. תלונות אלה הועברו על ידי משרד החקלאות לבדיקת משרד מבקר המדינה. בדיקת משרד מבקר המדינה שנערכה במהלך השנה האחרונה, העלתה ממצאים חמורים ביותר כנגד תפקוד מועצת הזיתים והתנהלות עובדים במועצה.

כעת, עם אישור האיחוד של מועצת הזיתים עם מועצת הצמחים מתכוון משרד החקלאות להשקיע רבות בפיתוח ענף הזית במגזר המיעוטים תוך שמירת אופיו הייחודי של הענף במגזר המיעוטים.

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל