צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

הסתיים הליך מינוי נציגי ענף הזית במועצת הזיתים

רוב הנציגים הינם של מגזר המיעוטים, במטרה לשמר את מרכזיות המגזר בענף

olive

משרד החקלאות סיים את הליך המינוי של נציגי ענף הזית במועצת הצמחים. בכך הגיע לידי סיום  מהלך איחודה של מועצת הזית עם מועצת הצמחים. ליו"ר הענף מונה ג'אמל מדלג', עובד הרשות לתכנון במשרד החקלאות, שימלא את התפקיד בנוסף לתפקידו במשרד.

רוב הנציגים הינם של מגזר המיעוטים, במטרה לשמר את מרכזיות המגזר בענף. 

 

ההחלטה על צירוף מועצת הזיתים כענף במועצת הצמחים, בוצעה בעקבות בדיקת היתכנות  עליה הורה שר החקלאות, שלום שמחון, ובהתאם לסמכות הקבועה בחוק מועצת הצמחים. המהלך נדרש בשל השינויים המפליגים שחלו בענף והמציאות בה הוא פעל עד היום.

עד היום נכלל ענף זיתי המאכל במועצת הצמחים, ואילו ענף זיתי השמן טופל על ידי מועצת הזית. הענף, שאופיין בעיקר במגדלים בעלי שטחים קטנים מאוד התרחב וכולל כיום גם  מגדלים עם שטחי גידול גדולים. בעוד שהייצור בשטחים קטנים, שעיקרו במגזר המיעוטים, נועד בעיקר לצריכה פרטית, הרי שהייצור בשטחים גדולים נועד לשיווק מסחרי.

במקביל, גם במגזר המיעוטים חל שינוי ומעבר לייצור בהיקפים גדולים יותר.

מועצת הצמחים כוללת כבר היום שלושה ענפי חקלאות צמחית: ענף הירקות, ענף הפירות וענף ההדרים

לדברי שר החקלאות צירוף מועצת הזית למועצת הצמחים יקדם באופן מהותי את יכולתה של המועצה לפעול לטובת הענף, בין השאר תוך היעזרות במערך הלוגיסטי של מועצת הצמחים (גביית היטלים, יעוץ משפטי, חשבות וכיו"ב), שהיא מטבעה גוף גדול ומבוסס יותר.

ענף הזית החדש יתחיל להפעיל תכנית להעצמת הענף ולפיתוחו תוך שמירה, מצד אחד, על ההיבטים המסורתיים והסמליים של הענף, ומצד שני על תועלות אקולוגיות, נושא המשתלב עם מטרות ויעדי משרד החקלאות לשימור שטחים פתוחים וריאות ירוקות.

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל