צור קשר דף הבית  
חיפוש
ניודים בענף החקלאות

 

הודעה למעסיקים עלי היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2008

הנדון: ניודים בענף החקלאות

 

09/03/09

 

שלום רב,

 

הנדון: ניודים בענף החקלאות

 

לאור העובדה כי טרם התקבלה החלטת ממשלה בעניין מכסת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2009, ועל מנת שלא להקשות על ציבור החקלאים בעלי היתר לשנת 2008, החליט מר יעקב גנות, ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, כי ניתן לבצע ניודים בהתאם להוראות נוהל הניודים של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (מינימום חודש ימים ועד 6 חודשים).

יודגש כי תוקף הניוד יהא עד ליום סיום הניוד המבוקש או לחילופין עד לקבלת החלטת ממשלה בעניין המכסה לשנת 2009, לפי המוקדם.

 

לידיעתכם.

בכבוד רב,

 

 

יוסי אדלשטיין

מנהל האגף לזרים

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט