צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

מגדלי המטעים נפגעי אסון טבע 1991-92

הנדון: פיצויים בגין אסון טבע 1992/93


תשלום רב,

כידוע לכם, מאז תחילת ההליכים המשפטיים ב-1995 בנושא ההצמדה למדד של פיצויי אסון הטבע 1991-92 מונה משרד עו"ד שאול פלס על ידי ארגון מגדלי פירות, לטפל בנושא ההצמדה למדד וריבית שלא שולמו למגדלים בגין פיגורים בתשלומים עבור נזקי אסון הטבע הנ"ל.

בשעתו, הודענו לכם כי מקץ מאבק עיקש וממושך ניתן פסק דין עקרוני של בית המשפט העליון אשר הכיר בזכאותם של החקלאים לשערוך הפיצויים ששולמו להם בגין אסון הטבע. בית המשפט הורה על הגשת תביעות לועדת הזכאות בתוך 60 יום כדי שהיא תקבע את הסכומים הפרטניים לכל מגדל ומגדל. למרות בקשתנו בית המשפט החליט על תשלום הצמדה בלבד ללא ריבית.


התביעות הללו הוגשו בזמן בהתאם להחלטת בית המשפט. לאחר מכן התקיימו בירורים רבים בהם נדרשו גם נתונים ופרטים שונים לצורך הכנת התחשיבים. בחודשים האחרונים מנהל עו"ד פלס מו"מ עקש עם פרקליטות המדינה, במטרה להגיע להסדר שיחסוך הליכים נוספים. אנו מלווים את המו"מ ומצפים שיושג הסדר הוגן שיהיה מקובל עלינו. מדובר במו"מ מורכב ומסובך והנחנו את עורכי הדין לעשות כל שניתן כדי לקדמו ולסיימו בהקדם. ההפרש הכספי בין תביעתנו לבין ההסכמות עם משרד האוצר והמשפטים, עדיין גדול מאד, ולכן הורינו לעורך הדין שאול פלס להמשיך ולנסות לשכנע את המשרדים הנ"ל, לקבל את תביעתנו. 

אנו מקווים שנוכל לשוב ולבשר לכם כי נחתם הסדר מוסכם שיביא סוף סוף לתשלום הפרשי ההצמדה המגיעים לכל אחד מכם.


בברכה

אילן אשל

מנכ"ל ארגון מגדלי פירות

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל