צור קשר דף הבית  
חיפוש
התפוקה החקלאות גדלה ב2010

 

החקלאות בישראל בשנת 2010 לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בשנת 2010 היתה התפוקה החקלאית 26.5 מליארד ש"ח

בשנת 2010 ערך התפוקה החקלאית היה 26.5 מיליארד ש"ח (גידולים צמחיים 16.2 מיליארד ש"ח, ובעלי חיים 10.3 מיליארד ש"ח) – עלייה של 0.8% לעומת שנת 2009. התוצר המקומי הגולמי (ערך התפוקה החקלאית פחות התשומה הקנויה כגון: דשנים, חומרי הדברה וכ', כולל הבלאי[1]) היה כ-12.7 מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי (תוצר מקומי גולמי ללא הבלאי) היה 10.9 מיליארד ש"ח, ובנוסף לכך כ-0.5 מיליארד ש"ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף (כגון: פיצויים מביטוח, עקב פיצויי החקלאים בגין הקרה, ותקבולים אחרים)- ירידה של 5.4% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה הנובעת מחקלאות הסתכמה

ב-11.4 מיליארד ש"ח.

היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת 2010 הייתה 6.2 מיליארד ש"ח – ירידה של 15% לעומת שנת 2009. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות ייצור.

 
חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל