צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

שינויים לטובה בפוליסת קנ"ט 2011

נושאים כלליים

 1. כל המגדלים מבוטחים.
 2. כל המגדלים מבוטחים לפי 100% מהיבול הנורמטיבי (לפחות).
 3. הוסף סיכון נזקי גשם בכל הגידולים בתנאי שגרם לנזק איכותי קשה (בתמרים וענבי המאכל כל נזק איכותי).
 4. במרבית הגידולים הוסף כיסוי למכות שמש.
 5. הוספו רמות ביטוח מורחב בביטוח אסונות טבע.
 6. השתתפות עצמית בנזק טבע הופחתה מ-40% ל-20%.
 7. חישוב לאסון טבע בחלק מהשטח – יח' המדידה צומצמה מ-50 דונם ל-30 דונם או 15% מהשטח.
 8. מניעת כפל גבייה לביטוח נזק טבע חובה ממגדלים שיבטחו מטעים בביטוח רשות.
 9. ייבחנו מחדש תקרות היבול לביטוח רשות (התקרות לא מופיעות בפוליסה).

נושאים פרטניים לגידולים מסויימים (רשימה חלקית)

 1. בשקד : השתתפות עצמית בא"ט הוקטנה מ-40% ל-30%. שנת הנבה ראשונה – שנה שלישית. בשקד מר יבול נורמטיבי 70% מהנקוב בטבלה. יבול שנת ניבה ראשונה הועלה מ-0.02 ט/ד' ל-0.05 ט'/ד'. יבול שנת ניבה שניה הועלה מ-0.05 ט'/ד' ל- 0.1 ט'/ד'.
 2. בשעונית : דרוג לנזקי ברד תוקן לפי נקטרינה.
 3. בגוייאבה : יבולים נורמטיביים תוקנו ל- שנה 1 – 0.75, שנה שניה – 1.25, בוגר: 2.0 טון.
 4. בתפוח, מנגו, רימון: פחת ממכות שמש הורד מ-10% ל-5%.
 5. בתפוח : הנחת העדר תביעות לזן פינק ליידי – תתבצע בנפרד

כללי

 1. יחסי עלות תועלת למרות שכל המבוטחים מבוטחים לפי 100% יבול נורמטיבי ולמרות שההשתתפות העצמית בנ.ט. ירדה מ-40% ל-20%, העלות הכוללת של הפרמיות ירדה מכ-5.6 מ' ב-2010 ל-5.1 מ' ב-2011 !
חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל