צור קשר דף הבית  
חיפוש
רפורמה במסגרת חוק ההסדרים

 

רפורמה מקיפה בתחום העובדים הזרים נחתמה

הרפורמה, שגובשה על ידי שר החקלאות, שלום שמחון, מנכ"ל משרדו, יוסי ישי, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן, ונציגי האוצר, נכללה במסגרת שינויים מבניים בחוק התקציב

 

עקרונות ההסכם סוכמו בהמשך לפעילותה של הוועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל פרופ' צבי אקשטיין שהוקמה מתוקף החלטת ממשלה ב- 24.8.08, במטרה לגבש תוכנית ארוכת טווח לשילובם של עובדים ישראלים ולצמצום מספרם של העובדים הזרים בענף החקלאות תוך שמירה על קיומה ופיתוחה של החקלאות בישראל ופריסתה הגיאוגרפית בכל חלקי הארץ.

שר החקלאות, שלום שמחון אומר כי ההסכם מעניק לחקלאים שורת הישגים, בראשם, ביטול ההחלטה המקורית של האוצר שביקשה להקטין מיידית את כמות העובדים הזרים ל-23,500 ולהעמיד המכסה על 3000 עובדים בשנת 2014, וכן להכפיל המיסים והאגרות על העסקת עובדים זרים בחקלאות. הישג חשוב הוא קביעת כמות העובדים בשנת 2009 על 27,500 עובדים. לדברי שמחון התוכנית תעניק לחקלאים בטחון בכל הנוגע למכסות העובדים הזרים שיעמדו לרשותם מידי שנה בטווח ארוך, ותביא להפסקת הריטואל לפיו החקלאים מצויים בחוסר ידיעה באשר לעובדים העומדים לרשותם מדי שנה. בהתאם להסכם החקלאים יוכלו לתכנן את היקף משקיהם ופעילותם תוך ביטחון ביציבות כמות העו"ז שיעמדו לרשותם לאורך זמן.

אבשלום וילן אמר כי התאחדות חקלאי ישראל רואה בהסכם פריצת דרך היסטורית. מצד אחד הובטחה "מנת ברזל" של עובדים זרים בחקלאות ומצד שני הממשלה התחייבה להשקיע 250 מיליון שקל מענקים להכנסת מיכון מתקדם בחקלאות שיחליף עבודת עובדים זרים ויאפשר כניסה של ישראלים כמפעילי מיכון חקלאי מתקדם. "זהו הסכם נכון וניתן את ידנו ליישום מוצלח של המהלך המורכב. שוב הוכח כמו בהסכם המים שכאשר הממשלה מוכנה לדיון עניני, התוצאה המושגת טובה לאין ערוך מכיפופי ידיים".

כאמור, התכנית נועדה לעודד חקלאים להמיר חלק מהעובדים הזרים במיכון זמין ובכך להקטין באופן משמעותי את תלות החקלאים בעו"ז. ההפחתה תתבצע בהליך הדרגתי, על פני חמש שנים. מכסת הפתיחה לביצוע המתווה המוצע הינה 28,500 לשנת 2008 (כולל מכסת עובדים זרים לעידוד היצוא בהתאם לתנאים הרלוונטיים לה) ו- 27,500 לשנת 2009 (כולל מכסת עובדים זרים לעידוד היצוא בהתאם לתנאים הרלוונטיים לה). בשנת 2015 יעמוד המספר על 18,900.

בנוסף, תעשה בחינה עתידית משותפת של העסקת חלק מהעובדים הזרים בענף החקלאות במתכונת עונתית (מתוך המכסה): האפשרות להפעלת תכנית להבאתם והעסקתם של עובדים זרים עונתיים במקום העסקת חלק מהעובדים הזרים הקבועים, תיבחן על-ידי הצדדים להסכם בהמשך.

התכנית תתמוך בהשקעות במיכון חוסך כוח אדם: במטרה להעלות את פריון העבודה, יקצה משרד החקלאות באמצעות מנהלת ההשקעות מענקים לצורך רכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות. המענקים יינתנו בשיעור של 40% מגובה ההשקעה. סך התקציב שיוקצה למשרד החקלאות לצורך מענקים אלו בשנים 2010-2015 יעמוד על 250 מליון ₪ .

הכנסת מיכון נועדה לעודד העסקת עובדים ישראלים כמפעילי המיכון.לפיכך כוללת התכנית תקציב בהיקף של 45 מלש"ח לתמרוץ חקלאים להעסיק משנת 2010
1500 עובדים ישראלים בעבודות קבועות בענף החקלאות במקומם של עובדים זרים. התמיכה לעידוד העסקת עובד ישראלי תעמוד על 30 אלש"ח על פני 3 שנים.

לצד המענקים למעבר למיכון ולצד תמרוץ העסקת עובדים ישראלים, קובעת התכנית כי יוקצה תקציב של 30 מיליון ₪ למדען הראשי של משרד החקלאות, לפיתוח טכנולוגיות חלופיות לידים עובדות. 

עוד סוכם כי החל ממועד חתימת הסכם זה יפתחו השמים לקליטת עובדים זרים בענף החקלאות בהתאם למתווה התוכנית. עם זאת, לא יכנסו עובדים זרים מחוץ לישראל באופן שלא יאפשר לעמוד במכסת העובדים הזרים המרבית בכל שנה.

שרי האוצר והחקלאות ימנו, עם חתימת ההסכם,  ועדת פיקוח ומעקב בת 4 חברים שתורכב מנציג אחד מכל אחד ממשרדי הממשלה הבאים: משרד האוצר, משרד החקלאות, רשות ההגירה ונציג מטעם התאחדות חקלאי ישראל. הועדה תפקח על יישום הסכם זה על כל מרכיביו ותוכל לקבוע, בהסכמה פה אחד, על התאמות או שינויים בדרך ליישום המתווה. במקרים של מחלוקת יכריעו במשותף שר האוצר ושר החקלאות.

עד ליום 31.8.2009 ייחתם הסכם מפורט ליישום הסכם עקרונות זה שיובא לאישור הממשלה.

 

 

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט