צור קשר דף הבית  
חיפוש
חוק היער החדש

 

חוק היער החדש שמקדם שר החקלאות, שלום שמחון, יבטיח את שמירת היערות בישראל

במסגרת החוק יגבה תשלום מגורמים מזהמים שיופנה לנטיעת עצים שיאפסו את הזיהום

אחר עשרות שנים בהן הפיקוח על היערות הוסדר באמצעות חוק (פקודה) מימי המנדט הבריטי (1926) פועל שר החקלאות, שלום שמחון, לקידום חוק יער חדש, שישדרג את מערך הפיקוח על היערות ויציב את היער כאחד הנושאים המרכזיים שבאחריות משרד החקלאות. החוק החדש יבטיח שמירת שטחי היער באמצעות הפחתת כריתת עצים, הגברת הנטיעות וגביית תשלום מגורמים מזהמים שיועבר לטובת נטיעת יערות. החוק יגדיר מחדש מהי כריתה ומהו גיזום מקצועי ונכון, וייתן כלי אכיפה נוספים למערך הפיקוח על מנת ליישמו.

העצים בישראל עומדים בתחרות מתמדת עם מגמות של פיתוח ובנייה. פקודת היערות מימי המנדט אינה מותאמת לחקיקה מודרנית ואינה עונה על צרכי השעה. החוק החדש ידאג לשימורם של עצים באמצעות הגנה על השטחים הפתוחים. על פי החוק החדש יעלה הקנס על כריתת עצים עד 67 אלף ש"ח. בנוסף, מי שכורת עצים יצטרך לטעת עצים לפי ערך העץ שנכרת. במשרד החקלאות מתכוונים לאמץ נוסחה בינלאומית לאמוד ערכו של עץ, שתכלול מרכיבים כמו גודל, תפוצה ותרומה אקולוגית. 

מרכיב מרכזי בחוק החדש נוגע למנגנון של איפוס הזיהום, שיאפשר לגבות את מחיר הזיהום שפולטים מפעלים  וגופים מזהמים, לרבות מטוסים ורכבות, ולנתבו לנטיעת עצים. על פי התכנית חברות וגופים עסקיים הפולטים גזי חממה ישלמו לקרן המיועדת לנטיעת עצים. התשלום יגבה כדי לאפס את הזיהום, כלומר כמידת הזיהום שזיהמת- תממן נטיעת עצים, שיקלטו את גזי החממה שנפלטו. "מדובר ברעיות מהפכני" מציין השר שמחון, שאיננו רק בגדר "המזהם ישלם" אלא בגדר "המזהם יאפס את הזיהום שיצר באמצעות נטיעת עץ". המחיר שיגבה מהמזהמים יעמוד על כדולר לטונה של פחמן דו חמצני.
על פי חוק היער החדש תוקם במשרד החקלאות מועצת יער, מועצה ציבורית-מקצועית שתהיה גורם מקצועי שייעץ לשר ולגורמי הביצוע. מתחתיה תפעל רשות יער שתפקידה יהיה להבטיח כי המדיניות יוצאת אל הפועל, באמצעות קביעת תקנות ונהלים, וקביעת מסלולי הכשרה וביצוע. הרשות תנחה את עבודת מחוזות המשרד  מול מוסדות התכנון, ותפעל  בתחומי הסברה, חינוך, פרסום, והגברת מודעות.  קק"ל תמשיך לשמש בתפקיד ציבור משמעותי בכל הנוגע לניהול ממשק היער בישראל. מעמדה, תפקידה, וסמכויותיה יעוגנו במסגרת חוק זה על מנת ליצור מסגרת חוקית לתרומתה המשמעותית של קק"ל בתחום. הפיקוח על היערות והאילנות המוגנים יחולק בין פיקוח בתוך שטחי היער , שיישאר בידי קק"ל, לבין פיקוח על האילנות בשטחים הפתוחים וברשויות המקומיות. 

שר החקלאות, שלום שמחון אמר כי חשיבות שמירת היערות היא נושא מרכזי- לאיכות הסביבה ולאיכות החיים. היערות הם אמצעי לשמירת השטחים הפתוחים ולעצירת המדבור, ואילו העצים בתחומי הערים (היער האורבני) הם מרכיב חשוב באיכות חייהם של התושבים, הזכאים גם הם לראות מדי יום "ירוק בעיניים".

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט