צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

פיצויים בגין אסון טבע 1991/92

אנו שמחים לבשר לכם כי בית המשפט העליון קיבל את תביעת המגדלים וחייב את המדינה לשלם לכם שיערוך על סכומי הפיצוי של אסון הטבע 1991/92.

כזכור, בחורף 1991/92 הוכרז אסון טבע בגין נזקים כבדים שנגרמו לחקלאים. הממשלה שילמה פיצויים למגדלים אולם סכומי הפיצוי היו בערכים נומינליים (ללא הפרשי הצמדה) והם שולמו על פני שנים רבות, כך שהפיצוי נשחק בעשרות אחוזים. לאחר שהתבררו הדברים, פנה הארגון לעו"ד שאול פלס והוא חיווה דעתו כי למגדלים נגרם עוול, כי הם זכאים לשיערוך הפיצוי וכי קיימים סיכויים לקבלת השיערוך בסכומים גדולים אם ינקטו הצעדים המשפטיים הדרושים.


בשנת 1995, לבקשת הארגון ולפי ייפויי כח שחתמתם, הגיש עו"ד פלס תביעות בשם כ – 4,000 מגדלים. התברר כי בכך רק החלה מערכה ממושכת, מסובכת ומורכבת ביותר: תחילה, ועדת הזכאות דחתה את התביעות. לאחר מכן, ועדת הערר דחתה את העררים שהוגשו על החלטותיה של ועדת הזכאות. בהמשך, בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים שהוגשו על החלטותיה של ועדת הערר. לבסוף וכמוצא אחרון, הוגשה בשנת 2001 בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.


ביום 11.5.2011, לאחר דיונים שהתקיימו, ניתנה הכרעת בית המשפט העליון. בפסק דין תקדימי ומפורט קיבל הרכב השופטים בראשות כב' השופטת פרוקצ'יה את טענות המגדלים, מתח ביקורת חריפה על דרך התנהלותה של המדינה, קבע כי היה עליה לפעול "לבירור האמת ולעשיית צדק עם ציבור גדול של חקלאים שהמדינה והציבור חבים להם חוב גדול", וחייב אותה לשלם למגדלים הפרשי שיערוך בגין כל הפיצויים שקיבלו.


כך, מקץ 16 שנים של מאבק עיקש ונחוש הוכרעה הסוגיה העקרונית ותוקן העוול שנעשה לחקלאים. בית המשפט הורה על הגשת תביעות לועדת הזכאות בתוך 60 יום כדי שהיא תקבע את הסכומים הפרטניים לכל מגדל ומגדל.
מדובר בסכומים בסדר גודל ממוצע של אלפי/עשרות אלפי שקלים לכל מגדל.


בשעתו סיכם הארגון עם עו"ד פלס כי עבור הטיפול בהגשת התביעות לועדת הזכאות הוא יהיה זכאי לשכר של 10% + מע"מ מהסכום שיפסק לטובת כל מגדל ובהתאם לכך חתמתם על הסכם שכ"ט מתאים. נוכח הרחבת הטיפול המשפטי עד כה לעומת הצפוי ולשם נקיטת ההליכים הנוספים סיכמנו עם עו"ד פלס על תשלום נוסף של 7% + מע"מ (ובסה"כ 17% + מע"מ) מהסכום שיפסק לכל מגדל. רצ"ב אישור מתאים לחתימתכם ונבקשם לשלחו בדחיפות לעו"ד פלס.

 

על כל מגדל שמעוניין, יש לחתום על ייפוי כוח לעו"ד שאול פלס ולשלוח אותו ישירות לעו"ד או לארגון מגדלי הפירות

 

לטופס יפוי הכוח

לנוסך המלא של גזר הדין

 

בברכה,
אילן אשל
ארגון מגדלי פירות

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל