צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

שומר היערות העירוני

שר החקלאות שמחון מסמיך ממוני אילנות עירוניים

הציבור יוכל לערער על כל החלטה לכרות עץ

כל כריתה תחוייב בנטיעה חליפית (פיצוי נופי )

שר החקלאות שלום שמחון החליט להסמיך בכל עירייה החברה בפורום ה 15 ממונה אילנות  עירוני ( פקיד יערות ), שיגן ויפקח על האילנות המוגנים  בתחומי הרשות, ינפיק רישיונות כריתה והעתקה לתושבי העיר , ויהיה כפוף מקצועית לפקיד היערות במשרד החקלאות. המודל האמור דומה למודל הקיים בתחום הווטרינריה העירונית, כאשר ווטרינרים עירוניים פועלים במסגרת כל רשות ורשות, אך כפופים מקצועית לשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות. הכוונה היא כי ממונה האילנות  העירוני יהווה זרוע ארוכה של משרד החקלאות בשמירת האילנות בשטחה המוניציפלי של הרשות. מאז קום המדינה ועד היום פעלו ממוני אילנות בשתי הערים הגדולות בלבד. לפני מספר שנים אישר שמחון פעילות ממונה אילנות גם בחיפה, כך שממוני אילנות פעלו בשלוש ערים בלבד.

 

שמחון פנה השבוע במכתב לכל ראשי הרשויות החברות בפורום ה 15 , וביקשם להגיש מועמדות להסמכת ממוני אילנות עירוניים. שמחון הסביר כי המטרה היא להגדיל את מוטת הכנפיים של משרד החקלאות בכל הנוגע לפיקוח על כריתת עצים ברשויות. "העצים ביישובים העירונים הם מרכיב מרכזי באיכות החיים של התושבים ויש לצמצם את הפגיעה בהם". כיום נדרש כל המבקש לכרות או להעתיק עץ בוגר  לרישיון מטעם פקיד יערות של משרד החקלאות או של קק"ל. 

 

ממונה האילנות העירוני יחוייב להיות איש מקצוע מתחום העצים וכל החלטותיו יהיו כפופות לקריטריונים שקופים וניתנים לערעור ע"י כלל  הציבור ברשות. כמו כן מתן רישיון כריתה יחוייב בנטיעות עצים חליפיים (פיצוי נופי) כפי שנקבע ע"י תיקון פקודת היערות. בעניין זה , הושם דגש רב בנוהל העבודה המפורט על פיו יתחייב ממונה האילנות לפעול , זאת בכדי למנוע מצב לפיו העירייה תאשר כריתת עצים  לפי עניינה בפיתוח עירוני,

 

ממוני האילנות העירוניים  יעברו  מידי שנה השתלמות מקצועית במשרד החקלאות. זאת בנוסף, לדרישות נוספות כגון
 סיוע בקבלת החלטות ע"י שירותי אגרונום כיועץ פנימי או חיצוני,
 רישום ותיעוד של כלל העצים בעיר, ובכלל זה תוכנית עצים לשימור.
 להכין תכנית עבודה רב שנתית לנטיעת עצים וטיפול בעצים קיימים ברשות,
 בצוות אגף הגינון יפעל גוזם מומחה אחד לפחות,
 לרשות תהיה מדיניות אסטרטגית בנושא העצים בעיר וחקיקת עזר עירונית להגנה על עצי העיר.

הרשויות ידרשו להגיש מועמדים עד תחילת דצמבר. בינואר 2010 יבחרו המועמדים להסמכה כממוני אילנות  עירוניים.    

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל