צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

עדכונים למגדלי הפירות בנושאי הביטוח בקנ"ט

כנזקי טבע ורב סיכונים – אסון טבע לקראת שנת 2010

ענף הפירות הגיע לסיכום עם קנ"ט על שינויים בהיקף הביטוח לשנה הקרובה.

 

1. בהתאם לסיכומים העדכניים עם קנ"ט יבטח ענף הפירות בשנה הקרובה את כלל מגדלי הפירות בביטוח נזקי טבע בסיסי ובביטוח רב סיכונים (אסון טבע).
 הביטוח יתבסס על נתוני השטח שיהיו רשומים במאגר המידע של ענף הפירות בהתאם להצהרות המגדלים עד 15/12/2009.
 לא יתבצעו עדכוני שטחים לצורך הביטוח בתאריך מאוחר יותר עבור שנת הביטוח 2010.
 כל עדכון בשטח המדווח במהלך 2010 ישפיע על היקף השטח לצרכי הביטוח רק החל מראשית 2011. על מנת להבטיח שהשטח המבוטח ב-2010 יתאים לשטח הקיים בפועל בידי המגדל, מתבקשים המגדלים לוודא עדכניות השטח המדווח למועצה ולבצע תיקונים נדרשים לא יאוחר מ- 15/12/2009.

 

2. ביטוח נזקי טבע
 כל שטחי המטעים (נושאי הפרי) הרשומים במאגר המידע של ענף הפירות יבוטחו בביטוח נזקי טבע ברמה בסיסית ביותר.  אנו מודעים שרמה זו אינה נותנת במרבית המקרים כיסוי מספק לסיכונים הפוטנציאליים מנזקי הטבע. אי לכך מומלץ למגדלים לבטח את יבולם בביטוח רשות בהתאם לנתוני היבול הצפויים במטע הספציפי שלהם ובהתאם לרמות הביטוח המתאימות להם. מגדלים שיוכיחו שביטחו את המטעים שלהם בביטוח רשות לא יחוייבו בעלות ביטוח נזקי טבע בהודעת החיוב המצורפת לדרישת התשלום בגין ההיטלים.

 

3. ביטוח רב סיכוני (אסון טבע)
 כל מגדלי הפירות יהיו מבוטחים בביטוח רב סיכונים (אסון טבע).
 מגדלים אשר יסדירו תשלומי ההיטלים בגין שנת 2009 עד לתאריך 15/12/2009 יהיו מבוטחים בהתאם ליבול הנורמטיבי אשר נקבע לגבי אותו מין פרי. מגדלי פירות אשר לא יכללו ברשימת משלמי ההיטלים בגין שנת 2009 עד לתאריך  15/12/2009 יהיו מבוטחים בהתאם לרמת יבול שהיא  70%  מהיבול הנורמטיבי באותו מין פרי. לא יתבצע מעבר של מגדלים בין שתי הקטגוריות במהלך עונת 2010.


מגדל שהיבולים שלו גבוהים מהיבולים הנורמטיביים רשאי להגדיל היבול המבוטח מעבר ליבול הנורמטיבי בהסדר שיתבצע ישירות בינו לבין קנ"ט.

אנו מקווים שהסדרים אלה יבטיחו שלא יוותרו מגדלים ללא כל כיסוי ביטוחי ומדגישים שעל מנת להיות מכוסים ברמת הביטוח המלאה על המגדלים לסיים עדכוני השטחים והסדרת היטלי 2009  לא יאוחר מ  15/12/2009.

 

 

ב ב ר כ ה

גדי הורביץ

מנהל ענף הפירות

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל