תיירון מספר 16 עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית
תיירון, עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית וכפרית
מופק ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ושה"מ