צור קשר דף הבית  
חיפוש
פערי התיווך

 

משרד החקלאות פועל להורדת פערי התיווך בירקות ופירות

פער של כ- 53.5% בין המחיר אותו נדרש הצרכן לשלם עבור פירות וירקות טריים לעומת המחיר הקמעונאי

מתוך פורטל החקלאות

בחודש אוגוסט נרשם פער של כ- 53.5% בין המחיר אותו נדרש הצרכן לשלם עבור פירות וירקות טריים לעומת המחיר הקמעונאי. פערי התיווך בעגבניות ממשיכים לככב - לא פחות מ- 192.3%. משרד החקלאות העביר לאחרונה את חוק הסטנדרטים שיהווה מהפכה צרכנית ויאפשר לקבוע תקני איכות ובטיחות לפירות וירקות וצפוי להוריד את פערי התיווך.

 

בכל חודש מפרסמת הלמ"ס את שעורי עליית המחירים במשק המשוקללים לשיעור "עליית מדד המחירים לצרכן", המהווים מדד ליוקר המחייה. סעיף ההוצאה על מזון הינו מהעיקריים ברשימת ההוצאות של כל משק בית ועומד על כ- 1,700 ₪ בחודש בממוצע למשפחה. מדד מחירי החקלאות של משרד החקלאות כולל מוצרי חקלאות טריים: פירות וירקות טריים, פירות יבשים ואגוזים למיניהם, בשר, עופות ודגים, חלב ומוצרי חלב, ביצים ודבש. כיוון שמדובר במוצרי יסוד, הם נמצאים בכל בית, להבדיל ממוצרי מותרות, ועל כן השפעתם מכרעת עבור כל צרכן במדינה ובמיוחד בקרב השכבות הבינוניות והחלשות.

 

חשוב להדגיש, מדד תוצרת חקלאית טרייה מתבסס על נתוני מדד המחירים לצרכן, אך אינו בר השוואה עם סעיפי המזון, הירקות והפירות שבמדד, מאחר שהוא כולל קבוצה חלקית בלבד מהפריטים הכלולים בסעיפים הנ"ל (אינו כולל ירקות ופירות מעובדים, כדוגמת שימורים).

 

על פי נתוני הלמ"ס והחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות, בחודש אוגוסט 2011 עלה מדד מוצרי החקלאות הטריים בשיעור ממוצע של 0.8%, לעומת עלייה של 0.5% במדד הכללי וירידה של 0.2% בסעיף מזון (ללא ירקות ופירות). משקל תרומת התייקרות מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה להתייקרות המדד הכללי, הסתכם בחודש אוגוסט בכ- 6.829% לעומת משקל סעיף זה במדד הכללי – 6.809%.

 

עליית מדד התוצרת החקלאית הטרייה בחודש אוגוסט 2011, הושפעה בעיקר מהתייקרות סעיף "ירקות ופירות טריים", שהסתכם בעלייה של כ 1.9% . (מחירי הירקות הטריים עלו בשיעור של 0.7% והפירות הטריים התייקרו בשיעור של 3.4%) העלייה של מדד הירקות הטריים בחודש אוגוסט, הושפעה ברובה מתנודתיות עונתית. עליית המחירים כוללת את המוצרים הבאים: קישואים 45.4%, כרובית 20.9%, כרוב 6.8%, מלפפונים 6.6%, חצילים 5.2%, חסה 5.2%, תפו"א 4.1%, וגזר 0.5%. בצל נותר ללא שינוי. לעומת זאת הייתה הוזלה במחירי העגבניות 7.6%- ופלפל ירוק 12.7%-.

 

מחירי הפירות הטריים, שאספקתם הייתה בד"כ סדירה, בהתאם להשפעות העונתיות , אופיינה בהתייקרות חלק מהמוצרים , ביניהם לימונים 54.4%, מלונים 34.8%, אבוקדו 23.8%, אבטיחים 12.6%, תפוחי זהב 7.5%, בננות 0.7% ואפרסקים 0.7%. לעומתם הייתה הוזלה של תפוחים – 2.8%-, אגסים 3.8%-, שזיפים 13.8%- וענבים 14.8%-.

 

הסעיפים המתייחסים לתוצרת בעלי חיים אופיינו בהוזלת סעיף "תוצרת בשר עופות ודגים" ב- 0.1%- (סעיף העופות ירד ב- 0.1%-), במחירי הדגים הטריים נרשמה ירידה של0.6%, לאחר התייקרות של 1.5% בחודש הקודם.

בסעיף "חלב ומוצריו" נרשמה התייקרות של כ 0.9%, בכלל זה התייקרות של 0.3% בחלב ו- 1.9% בסעיף גבינות רכות (אחרי הוזלה של 9.2%- בסעיף גבינות רכות בחודש יולי). ראוי לציין את הגידול בפער בין מדדי מחירי גבינה רכה לעומת החלב שהצטמצם. בין השנים 1995- 2003 הייתה התייקרות צמודה ומשנת 2008 הפער התרחב לשיא בחודש מרץ 2011 (יחס של 1.20) בחודש אוגוסט הגיע היחס לפי 1.09 (לעומת 1.05 ביולי).

 

הדבש הוזל ב – 0.2% לאחר התייקרות של 0.2% בחודש הקודם. במחירי הביצים לא חל שינוי לעומת הוזלה בשיעור של כ 0.7% בחודש הקודם.

 

ראוי לציין כי בתקופה של החדשים ינואר 2006 עד אוגוסט 2011 (בסיס 100 = 12/2005) הסתכמה ההתייקרות המצטברת של התוצרת החקלאית הטרייה ב כ 33.2% בהשוואה להתייקרות מקבילה של 17.1% בלבד במדד הכללי, גידול של פי 1.94. ההתייקרות בסעיף מזון (ללא ירקות ופירות) הסתכמה ב כ 28.4% .

 

לעומת זאת בתקופה המתייחסת לחודשים ינואר 2008 עד אוגוסט 2011 ,הסתכמה התייקרות המצטברת של מדד התוצרת החקלאית הטרייה ב כ 9.7%+ ,הנמוכה מהתייקרות המדד הכללי של כ 13.4%. ההתייקרות בסעיף מזון (ללא ירקות ופירות) הסתכמה בתקופה זו ב כ 15.2% .

 

הפער בין מחירי הירקות והפירות הטריים ברמה הקמעונאית , לבין המחירים לצרכן עמד בחודש אוגוסט 2011 על כ- 53.5% לעומת פער של 60.8% בחודש יולי 2011 ולעומת פער של 53.3% ממוצע לשנת 2010. משמעות הפער בחודש אוגוסט 2011 שהמחיר אותו נדרש הצרכן לשלם בחודש זה גבוה ב- 53.5% ביחס למחיר אותו משלם הקמעונאי. פער התווך בירקות טריים בחדש זה ירד ל כ 87% בהשוואה ל 111.8% בחודש יולי 2011 . במקביל עלה פער התווך בפירות טריים ל % 39.6 בהשוואה ל 38.3% בין חדשים אלה בהתאמה.

 

בחודש אוגוסט 2011 בלטו הפערים במוצרים הבאים: עגבניות 192.3%, פלפל ירוק 92.7%, בננות 90.3% וגזר 83.6%.יצוין כי מתחילת, שנת 2006 הגיע הפער התווך הקמעונאי המרבי ל כ 75.9%, בחודש יוני 2007.

 

היצוא החקלאי הטרי הסתכם בחודשים ינואר- יולי 2011 בכ- 902.7 מיליון דולר, לעומת 902.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, כלומר כמעט יציבות במונחי דולר פו"ב שוטפים. יש לציין כי במונחי מחירי ש"ח ריאליים של שנת 2011, הסתמנה ירידה ריאלית של 10.5% בייצוא הטרי בין התקופות הנ"ל.

ירידות בערכי הייצוא במונחי דולר פו"ב , נרשמו במרכיבי הייצוא הבאים: כותנה וגד"ש אחרים 24.4%-, הדרים 9.1%-, תוצרת בעלי חיים 0.4%-. עליות בערכי הייצוא נרשמו בפרחים 10% + ופירות אחרים (ללא הדרים) 7.1% + , ירקות תפו"א ומקשה 1.9%. בסך הכול יצוא הטרי והמעובד נרשמה בתקופה הנסקרת עליה 5.8%.

משקל הייצוא החקלאי הטרי מכלל יצוא המשק הסתכם ב- 2.2% בחודשים ינואר-יולי 2011, לעומת 2.6% בתקופה המקבילה בשנת 2010. במקביל ירד גם משקל הייצוא החקלאי הכולל לכ- 3.6% לעומת 4.0% בהתאמה.

 

תנאי הסחר ביצוא (אומדן) : בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2011 (ממוצע), נרשמה הרעה של כ- 7.6% לעומת הרעה של כ- 8.6% בתקופה מקבילה אשתקד. (תנאי הסחר ביצוא = שינוי בשע"ח משוקלל 75. 0 יורו ו 25. 0 דולר, מחולק בשינוי מדד מחירי תשומת ענפי הצומח).

 

מדד חקלאות מורכב משני מדדים שונים:

1. מדד פערי מחירים בין המחירים לצרכן והמחירים הסיטונאיים (פירות וירקות טריים עיקריים) – כמה אנו, הצרכנים, משלמים על פירות וירקות לעומת המחיר אותו משלמים הקמעונאיים.

2. מדד תרומת מוצרי חקלאות טריים להתייקרות המדד הכללי – כיצד משפיעים מחירי מוצרי החקלאות הטריים, המהווים את סעיף המזון הבסיסי בכל משק בית על כלל הוצאות משק הבית.

 

פער התיווך הקמעונאי מוגדר: כהפרש בין המחיר לצרכן לבין המחיר הסיטונאי, מחולק בערך לסיטונאי. ערך לצרכן מבטא מכפלת מחיר לצרכן במשקל הסעיף במדד המחירים לצרכן (נתוני הלמ"ס).

ערך סיטונאי מבטא מכפלת מחיר סיטונאי (נתוני היחידה לשיווק תוצרת חקלאית במשרד החקלאות) במשקל הסעיף במדד המחירים לצרכן (נתוני הלמ"ס).

 

לאחרונה יזם קידם והעביר משרד החקלאות ופיתוח הכפר את החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו ("חוק הסטנדרטים") החוק קובע מסגרת חקיקתית לאמות מידה לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה (פירות וירקות) לשוק המקומי, ומכיל תקני איכות ובטיחות על כלל התוצרת החקלאית הטרייה. חשיבותו של החוק הוא בכך שהוא מאפשר לקבוע (באמצעות תקנות) תקני איכות ובטיחות על תוצרת חקלאית שיביאו לשיפור ניכר באיכות עבור הצרכן. שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: "כיום לא נהוגה ברשתות ובחנויות הפרדת תוצרת על פי איכותה, דבר הפוגע בצרכן שנאלץ לשלם מחיר אחיד עבור מוצר שאיננו הומוגני מבחינת איכותו. מטרתו של החוק היא להעלות את נושא השקיפות, להקטין את עלות החיפוש ולתת לצרכן את המידע המלא אודות איכות התוצרת, דבר שיאפשר לו לשלם בהתאם לטיב הפירות והירקות אותם הוא צורך.

 

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל