צור קשר דף הבית  
חיפוש
כותרת כתבה

 

פיצויי הפקעת מקרקעין  - כן זה אפשרי

לחקלאים שלום חשוב! חשוב! חשוב! יש לכם פחות מ 3 שנים לטפל בנושא

לפניכם מכתב חשוב של עו"ד דן שפריר שזכה בבית המשפט העליון לפסק דין תקדימי בנושא פיצויים על הפקעת קרקעות.

כל חקלאי במושב, מושבה, או קיבוץ שקרקעותיו הופקעו על ידי המדינה לצורך הרחבת כבישים, או מסילות ברזל, יכול בטיפול נכון לקבל את מלוא הפיצוי על ההפקעה.

קראו את המכתב ותבינו את הפוטנציאל הטמון בטיפול נכון בנושא.

בברכה

אילן אשל


הנדון: פיצויי הפקעת מקרקעין 

                                                     

בזיקה לפגישתי עם מר אילן אשל, מנכ"ל ארגון מגדלי פירות, אתכבד לפנות אליכם.


לאחרונה התחוללה במדינת ישראל מהפכה של ממש, בקשר עם נושא תשלום פיצויי הפקעת מקרקעין, כמתואר להלן:


  1. מאז שנת 1943, עת חוקק המחוקק המנדטורי, את פקודת הדרכים ומסילות הברזל [הגנה ופיתוח] - 1943, לא שילמה מדינת ישראל פיצויי הפקעה, בגין הרבע הראשון של מקרקעין שהופקעו לצרכי סלילת כבישים ומסילות ברזל, כהוראת סעיף 7 מפקודה זו.
  2. בפסק הדין התקדימי שניתן בבית המשפט העליון ביום 14.5.2012, בפרשת אהוד רוטמן נגד מע"צ, [ערעור אזרחי 8622/07], נפסק כי על הגורם המפקיע לשלם לכל נפקע, שחלקתו הופקעה לצרכי סלילת כבישים ומסילות ברזל, את מלוא פיצויי ההפקעה, החל מהמטר הראשון, [ללא ניכוי שווי הרבע הראשון], ככל שאישור התכנית המפקיעה לא השביח את יתרת המקרקעין שנותרו בידי הנפקע.
  3. בפסק הדין שניתן בבית המשפט העליון ביום 21.3.2013 בפרשת עיזבון אדוארד ארידור ז"ל נגד עיריית פתח תקוה, [דיון נוסף אזרחי 1595/06], נפסק כי במהלך שלוש השנים הבאות, לא תישמע מפי מדינת ישראל טענת התיישנות, בכל הקשור עם תביעות לתשלום פיצויי הפקעת מקרקעין, יהא יום ההפקעה בעבר הרחוק, אשר יהיה.
  4. שילובן של הילכת רוטמן והילכת ארידור, יצר מהפכה של ממש, העניק ביד הנפקעים חלון הזדמנויות יקר ערך, בן שלוש שנים, לקבלת פיצויי הפקעה שלכאורה עברו מן העולם, לרבות בגין הפקעות קרקע שבוצעו בעבר, לצרכי סלילת כבישים ולצרכי הקמת מסילות ברזל.
  5. כבישי מדינת ישראל ומסילות הברזל במדינה - חוצים את הקרקעות החקלאיות, לאורכן ולרוחבן, והפקיעו כמות נכבדה של קרקעות לצרכי סלילתם ו/או הרחבתם ו/או הכפלת המסילות - ולכן זכאים בעלי המקרקעין, חוכרי המקרקעין ושוכרי המקרקעין הללו, לקבל סכומי פיצויים גבוהים, גם אם שולמו להם בעבר פיצויים חלקיים.
  6. כמי שייצג את מר רוטמן בבית המשפט העליון, הנני מציע התקשרות וייצוג משפטי, לשם גביית פיצויים אלה, כאשר שכרי ישולם רק מהצלחה, היינו כפונקציה של גביית הכספים בפועל, ללא נטילת שום סיכון מצד הנפקעים.
  7. חלון ההזדמנות לקבלת הכספים הללו, [תקופה בת 3 שנים], איננו רחב, ויש להתחיל בעבודה לאלתר, לרבות איתור הקרקעות, איתור השומות, בחינת ההסכמים שנחתמו בעבר – משימות המצריכה זמן.
  8. אשמח להיפגש, להשיב על שאלות וללבן את הסוגיות הטעונות ליבון והבהרה, ולנסות לתאם הרצאה קצרה, בכנס החקלאים הקרוב, לרווחת חקלאי מדינת ישראל. 
בכבוד רב,
דן שפריר – עו"ד

חדשות
Meital@Perot.org.il : רח' קפלן 2 תל אביב 64734, טל : 6966267 - 03, פקס : 6917625 - 03, דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט

תוכן ועיצוב: שמעון דקל